Hem

Mukti Nirvana

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 586234, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Nirvana

Mukti betyder Upplysning eller Befrielse och ges genom Gudomlig Nåd av Avatarerna Kalki och Amma från Indien.

Alias: mukti

normal

Mukti betyder Upplysning eller Befrielse och ges genom Gudomlig Nåd av Avatarerna Kalki och Amma från Indien.

Mukti diksha (deeksha) är den högsta formen av diskha då det fullt upplysta tillståndet överförs av Amma and Bhagavan genom deras initierade medhjälpare. Det finns också prov-dikshor som ges av de som inte har initierats att ge Mukti diksha. Provdikshan kan vanligtvis ge healing, inre frid och tillfälliga upplysta tillstånd, medan den enda avsikten med Mukti dikshan är att ge det högsta av alla tillstånd permanent.

Genom en s.k. Deeksha (överföring av energi) kan du ta emot healing direkt från denna Gudomliga Nåd och hela den del av dig som är i obalans.

Behandlingen upplevs som väldigt djupt avslappnande och har en stark effekt på både kropp och själ. Ofta märker personen en förbättring redan med en gång efter behandlingen, ibland kan det ta några timmar eller dagar innan förbättring sker.