Hem

Deeksha Initiation

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 586221, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Initiation

Diksha (deeksha) – överföring av ett gudomligt medvetandetillstånd; initiering.

Alias: deeksha och diksha

normal

Diksha är sanskrit och betyder egentligen initiering, men används här för energiöverföring.

Det är de indiska lärarna Kalki och Amma som lär ut att ge Diksha/Deeksha. Enligt Kalki och Amma sker det en biologisk förändring i hjärnan när man blir upplyst, vilket gör att man upplever sig som en del av alltet och kan då inte skada någon annan.

Kalkis och Ammas vision är att ge det upplysta tillståndet till 60 000 människor före år 2012. Då kommer ett medvetande-skifte att inträda på jorden som minskar allt lidande.

normal

För ett djupare perspektiv se: http://sl.passageriter.com/texter/Deeksha