Hem

Healing enl Mystiker Teori, Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 860, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: sorokonoso
Denna text är importerad från /old/psi/healing/mystik.html
är Teori , Trobart , Upplevbart och Lära
enligt Mystiker

Alias: healing enl mystiker

normal

Helande energier

Vad är då healing för någonting?

Själva ordet healing är engelskt och betyder att göra hel eller att hela. Så här beskriver Helen Gamborg healing:

Healing är att hjälpa en annan människa att bli fri från inre konflikter, så att han lättare kan komma i kontakt med sina kvaliteter, högre potentialer och sin sanna identitet. Healing är att förlösa orsakerna till sjukdom

Man kan säga att healing är en gåva från Gud och precis som mediala gåvor är det ingenting man kan lära sig. Den största helaren som vi känner till och som det finns nedtecknat om är Jesus. Jesus botade sjuka och gjorde underverk vart han än kom, han hade en mycket stark utstrålning, vilket visas genom att han alltid avbildas med en gloria.

En healer är en människa som vill ta del av och hjälpa en människa i nöd. Att hjälpa inte för egen vinnings skull utan för att hjälpa en annan medmänniska. Att ta del av hans eller hennes svårigheter gäller inte endast vid sjukdom, det gäller i lika hög grad samtal, tröst och att bistå med ren medmänsklighet.

Bob Moore definierar healing så här:

Andlig healing är att arbeta med kärlekskraften enligt naturens lagar, kanaliserad genom en mottagande människa.

Hur man definierar healing är olika från människa till människa och det finns många olika sätt att se på healing. Vad en healer gör är att han eller hon ser våra problem och sjukdomar och gör oss medvetna till orsaken till dem. Sedan är det upp till oss själva om vi vill bli friska eller inte, vill vi inte bli friska så kan inte en enda healer i hela världen göra oss friska. Healing är att leva i överensstämmelse med den man är. Innan healing kan ske, måste man vara redo och villig att se alla delar av sig själv, och då även känslomässiga trauman, ouppfyllda behov, besvikelser och andra ouppklarade situationer inom oss. Man måste lära känna sig själv och acceptera att man har både dåliga och bra sidor. Healing handlar inte bara om att man ska bli frisk från en sjukdomssymptom, det handlar mycket om att utveckla sig själv, det är en successiv process som pågår hela livet. Healing är relaterat till det naturliga i livet.

Många här i Sverige och Norden anser att healing bara är humbug och hör till det ockulta och paranormala, medan det i t.ex. England är ett erkänt begrepp inom både sjukvården och inom religiösa kretsar. Kanske är det här med healing skrämmande därför att vi inte kan konkretisera vad healing egentligen är för någonting? Healing är ingen teknik utan en återspegling av det djupare skikt som finns inom oss, något som är relaterat till frid. Har du själv frid inom dig kommer detta att stråla ut från dig och påverka människorna i din omgivning positivt. Det är kvaliteter som frid, medkänsla, glädje, accepterande, tålamod, en uppriktig önskan att hjälpa andra människor och kärlek som är healing.