Hem

Schamanskt helande Alternativ till det som är normalt i samhället, Helande

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 142763, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Svadharma
är en sorts Upplevbart , Alternativ till det som är normalt i samhället och Helande

En typ av healing där man använder sig av kraftdjur och trancetillståndet för att uppleva enheten med den som ska healas .

Alias: schamanskt helande, shamanhealing och shamansk healing

normal

Enligt shamanistisk uppfattning har allt i universum från mikro- till makrokosmos en själ, (upplevelsen av ett medvetande eller ett jag) som har en större dimension bortom de begränsningar som uppdämts i människans fysiska, mentala- och emotionala kropp. Denna del av skapelsen som omfattar det vi kallar anden, helig ande, källan eller livskraften finns i mindre eller större del representerad i själarna och vidare, en hög nivå av livskraft i själen ger en högre energi (bättre immunförsvar, upplevelsen av lycksalighet i själen och djup inre frid) till den fysiska kroppen.

En hög nivå av denna livskraft återfinns i själarna och därmed också kropparna hos dem som utvecklat en stor portion av självkännedom, som i sin förlängning alltid ger förmågan till empati, den allt genomsyrande villkorslösa kärleken. Det är detta som förklarar healingens natur. Vi som har funnit vår livsuppgift i healing har fokus på denna högre källan, som vi genom hjärt-chakrat överför till dem som mottager healing. Det som sker är att vi sätter mottagaren av healingen i kontakt med sin egen högre vibration, till källan av livskraften, eller förmågan till att uppleva sig själv som villkorslös kärlek. Detta gör att en process av självhealing sätts igång, och mottagaren kan ofta uppleva högre tillstånd omgående efter en healing. Men det är också vanligt att skuggan kommer fram efter en healing, alltså undertryckta sidor hos självet som nu kommer upp till medvetandets ljus.

Den form av healing som Shamanen jobbar genom kallas Shamanhealing som är en ursprunglig form, varur många andra healingformer sprungit, liksom många religioner eller andliga läror har samma källa; Shamanismen. Det som kännetecknar denna är dess omedelbarhet och enkelhet. Den väcks i alla som får direktkontakt med källan. Därigenom får den en mycket stark och direkt verkan. Shamanen är egentligen bortom vardagens värld, eftersom han lever i mystikens universum naturligt i extas och blir ett med ritualen i varje handling. Han upplever att livet verkar som ett evigt flöde och tiden upplevs som cyklisk, i existensen finns endast acceptans för kretsloppet och döden är hos shamanen lika naturlig som födelsen. I det moderna samhället ser vi nu shamanen återväckas i många nya skepnader. Det finns bland dom som kallas alternativ -terapeuter, -medicinare -musiker eller rätt och slätt healers.

Namasté!

Sri Tiwazji Shivarananda