Hem

Healingens effekt på vatten

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 473010, v2 - Status: befäst.
Försteredaktör: Runar

Om hur vattnet i kroppen påverkad av healing, och hur detta kan heala hela vår kropp.

Alias: healingens effekt på vatten

befäst

Läkaren Leonard Laskow berättar i sin bok Healing with love om vattnets egenskaper. Något som väldigt snabbt ändrar sin energitillförsel är vattnets struktur, och våra kroppar råkar bestå av just två tredjedelar rent vatten.

Vatten består av två väteatomer som är kopplade till en syreatom. När energin är ostrukturerad är vinkeln 105 grader, men när vattnet absorberar energi sträcks vätevinkeln ut till 109 grader. Vattnet får då andra fysikaliska egenskaper, exempelvis förmågan att absorbera ljus, ytspänningen blir annorlunda, pH-värdet förändras, och även dess löslighet. Därmed påverkas också encymernas livsviktiga bioprocesser.