Hem

Zenerkort Kort

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 411, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/zenerkort.html
är en sorts Kort

Zenerkorten är en kortlek på 25 kort med stiliserade symboler med fem kort av vardera sort.

Alias: esp-kort

normal

Zenerkorten är en kortlek på 25 kort med stiliserade symboler med fem kort av vardera sort: cirklar, kvadrater, plus, stjärnor och vågor. De har använts i ESP-experiment eftersom man med enkelhet kan räkna ut sannolikheten för att psi ska ha infunnit sig. Sannolikt borde man i genomsnitt få fem träffar av 25 försök.

The Rhine Research säljer zenerkort.