Hem

John Palmer Parapsykolog

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1442, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/palmer_j.html
är Parapsykolog

was trained as an experimental psychologist and has been engaged in research and education in parapsychology for fifteen years.

Alias: john palmer och palmer, john

normal

John Palmer was trained as an experimental psychologist and has been engaged in research and education in parapsychology for fifteen years. He was President of the PA in 1979, and is currently (1986) a Senior Research Associate at the Institute for Parapsychology, Durham, N.C.

SPF-information, juni 1991, beskriver honom såhär:

John palmer är på många sätt nästan unik. Han är inte bara en av de främsta experimentellt inriktade parapsykologerna i världen. Han har dessutom en konstruktiv dialog med kritikerna. John Palmer är Associate Professor vid John F Kennedy University och vice ordförande i parapsykologernas internationella sammanslutning, Parapsychological Association. Han är ansvarig för utbildningen vid Institute for Parapsychology i Durham. Han är vidare medförafattare till den viktiga artikeln The Anomaly Called Psi som 1987 publicerades i Behavioral and Brain Sciences.