Hem

Kraftplatsens betydelse för upplevelsen av spökets form Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 623, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: esrange
Denna text är importerad från /old/psi/spoeke/gtn/kraftplats.html
är Trobart och Teori

Denna jordstrålning påverkar även medvetandet och hjärnan och gör personen mera suggestiv.

Alias: kraftplatsens betydelse för upplevelsen av spökets form

normal

Känslomönsters återupprepning

Denna jordstrålning påverkar även medvetandet och hjärnan och gör personen mera suggestiv. Vissa platser med stark jordstrålning kan därför rymma flera spöken från olika tider (samt även vättar och annat knytt).

Denna plats är säkert speciellt gynnsamm för att orsaka en upplevelse, men den kan också bestämma dess innehåll. Främst är det känslan och mera subtila upplevelser som verkar vara desamma för alla som besöker platsen. Även om det inte är någon speciell varelse som är där så kan det vara något slags kollektiv av känslor och tankar som hör till platsen. Det kan vara en plats i skogen där allt viskar om liv, eller det kan vara ett hus där ansikten av generationer fladdrar förbi. En mottaglig person kan förståss uppleva sådant här mest överallt, men jag tror att innehållet är tydligare på dessa platser. De har en mera konserverande eller en ledande effekt. Det gör att dessa platser har mer bestämda upplevelser som hör till dem, än andra platser där upplevelserna blir i högre grad relaterade till personen.

Alla platser där det finns spöken och gengångare borde (enligt min modell) vara någon form av kraftplats. Det kanske finns några olika typer som passar för de mer konkreta typerna?