Hem

Fantasins betydelse för upplevelsen av spökets form Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 619, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/spoeke/gtn/fantasi.html
är Teori

I detta sammanhnag klassar jag alla störningar från droger och annat hit.

Alias: fantasins betydelse för upplevelsen av spökets form

normal

Tja. Behöver inte gå in på det. I detta sammanhnag klassar jag alla störningar från droger och annat hit. Jag vill bara säga att det går utmärkt väl att uppleva en fantasi som om den vore alldeles alldeles riktig och jättesann. Scizotypa människor formar lättare sådana saker. Scizofrena människor har tappat kontrollen över det och kan forma en stark upplevelse av varje liten meningslös detalj. Vissa typer av hallucinationer är normalt att få.