Hem

Hypnos enl Erickson Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 844, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/hypnos/erickson_m.html
är Teori

Erickson hävdar att hypnosfenomenet är allmenmänskligt. Med det menas att alla kan hypnotiseras, bara förhållandena läggs tillrätta.

Alias: milton ericksons

normal

Erickson hävdar att hypnosfenomenet är allmenmänskligt. Med det menas att alla kan hypnotiseras, bara förhållandena läggs tillrätta.

Han anser att hypnos är något vi alla upplever i olika sammanhang utan att vara medvetna om det.

Hypnosförmågan anses av Erickson vara en resurs som alla kan utnyttja med eller utan hjälp av hypnotisör.

En av de principer som Erickson skolan anv. sig av är den sk. The utilization approach dvs acceptera och utnyttja. Det betyder att alla reaktioner som Fp har verbala/icke verbala utnyttjas i induktionen.

1. Andra huvudprinciper:
2. Varje person är unik. Man anv. sig av Fp egna erfarenheter, resurser, historia och specifika responser vid induktionen.
3. Fp upplevelse är giltig för honom. Allt som Fp upplever är sant för honom och ifrågasäts inte.
4. Varje Fp relaterar sig till sina upplevelser utifrån sin egen referensram.
5. Man bör gå in i Fp referensram.
6. Det omedvetna är resursrikt, positivt till sin natur och strukturerat i förhållande till den enskildes upplevelse och erfarenhet.
7. Hypnosen är naturalistisk.
8. Uppbyggande av ett inre fokus.
9. Anekdoten som instrument vid induktioner.
10. Inflätningstekniken.
11. Förvirringsmetoden. (Ej att förvaexla med skrämselmetoden.)