Hem

Alltings samhörighet Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 143862, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Sylvialill
är Upplevbart och Teori

Slumpen existerar inte, det är bara sådant vi inte kan överblicka.

Alias: alltings samhörighet

normal

Alltings samhörighet enligt Dronebreg

Slumpen existerar inte, det är bara sådant vi inte kan överblicka. När klockan är 13:00 vet vi att om en timme så blir den 14:00. Hade vi bara ett upplyst sinne så skulle vi kunna dra slutsatser av oändligt många fler parametrar. Tiden skulle inte länge vara linjar, rummet inte i tre dimensioner och jaget skulle inte längre finnas. Allting finns redan här, vi ser dock inte ännu verkligheten som den är. De flesta lever i en liten smal dimension inte större än en månstråle. Vissa får glimtar andra ser på bingolotto hela livet. Alla kan lära sig att se mer....