Hem

UFO enl Gtn Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 515, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Ine
Denna text är importerad från /old/psi/ufo/gtn.html
är Teori

Teori om att det är som människan skapar ALF på mentalplanet.

Alias: ufo enl gtn

normal

Jag tror att människan skapar ALFmentalplanet. Vid platser med elektromagnetiska störningar uppstår plasmafenomen som kan ta underliga former och förflytta sig snabbt och underligt. Samma störningar orsakar även ett ASC så att vittnen ser det som finns i det kollektiva undermedvetna som om det vore fysiskt verkligt. Slutligen orsakar samma störning att fysiska spår kan efterlämnas.

Men med detta menar jag inte att UFO-fenomenet inte har något med ETI att göra, för även om vårat möte med UFO inbegriper mänsklig psykologi, och andra saker, så kan det ändå helt eller delvis finnas ett ursprung i ETI.

En förenklad (och därmed delvis felaktig) framställning av mina spekulaitoner kan se ut såhär: Om en närvarande, eller flera tillsammans, har mycket energi lagrad i sin energikropp ger detta speciella effekter. Själva inträdet på en plats med en geologisk störaon rubbar energikroppen och får den överflödiga energin att skvätta ut åt alla håll. Samma sak händer också vid andra större förändringar i EMF, som t ex vid ökad solfäcksaktivitet. Denna utåtgående energi fångas upp av de naturväsen, eller andra (delvisa) fantasiskapelser. Detta betyder att om en person med större krafter kommer till en plats där det spökar, får spöket en energikick som gör att även andra människor kan se spöket. Är energin tillräckligt stor kommer det att uppstå PK-fenomen. All intelligent kontakt med spöket sker genom de närvarandes medvetanden. Vid en sceance sker kommunikationen genom ett kollektivt innre medvetande.

Våra UFO-fantasier kommer vid speciella omständigheter att skapa energiformer på olika platser som kan styra ett plasmafenomens rörelser och form. När en grupp människor kommer till en sådan plats kommer deras delvis gemensamma innre medvetande (ESP) att göra så att deras upplevelser kommer att bli liknande. Men deras ESP är olika utvecklad. Några kommer kanske bara att se ljuset och känna något ovant, medans andra kan ha upplevt UFOt med en enorm skärpa.

Har vi två grupper som står en bit ifrån varandra kan det hända att den ena gruppen ser ljuset som en helikopter medans den andra gruppen upplever UFOt som en ljudlös trekantig farkost med varaelser med stora huvuden och ögon, etc. Ofta är det speciellt en i gruppen, som är den med en laddad energikropp, som gör att de andra upplever UFOt som ETI, och det är denna person som får en djupare upplevelse. Ibland uppträder också något fysiskt fenomen som får observatörerna att tro att upplevelsen var en verklig fysisk sådan. Delvis är det människans eget sökande efter bekräftelse som skapar dessa tecken.