Hem

Prekognition enl Gtn Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 671, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/prekognition/gtn.html
är Teori

På så sätt kan bilder i de högre planen säga något om hur framtiden kommer att bli.

Alias: prekognition enl gtn

normal

På så sätt kan bilder i de högre planen säga något om hur framtiden kommer att bli. En stark astral form har direkt skapande kraft. Kan man varsebli den astrala formen kan man räkna ut framtiden. Rättare sagt: vi kan uppleva framtiden på olika sätt genom att arketyperna förståss även påverkar vårat mentala plan. Mentalt kan man resa i tiden och därigenom trigga upplevelser av händelser som har skett eller kommer att hända.


normal

Jag själv tror absolut inte på tidsresor eller prekognition. Alltså: jag tror inte att man kan mottaga information från framtiden. - Skulle jag inte funnit ett annat (enklare) sätt att förklara alla fenomenen så skulle jag kanske gjort det.

När man spår framtiden är det alltid frågan om möjlig framtid. Och detta vill jag heller inte tolka som att informationen kommer från en alternativ framtid, för min förklaring är mycket enklare än så. Jag har märkt att min inställning är mycket lik Einsteins då han kämpade emot kvantfysiker. Jag är vad man kallar determinist. (Men det skulle jag kanske inte säga här, för det har absolut inget med förklaringen av prekognition att göra.)

Alltså. Jag tror att framtiden bara kan utvecklas på ett sätt, enligt determinismen. Men jag tror inte att det är möjligt att kunna räkna ut vilken denna framtid kommer att bli. (Jag vet att det är så.)

Vad gäller prekognitiv telepati spelar det inte så stor roll vad som egentlgien utspelar sig på det fysiska planet. På kausalplanet finns en möjlig framtid som trycker på och detta kan föranleda ett budskap som måste komma fram tidigare än direkt.

Det är faktiskt så att den framtid man kan utläsa på kausalplanet är olika exakt vid olika punkter. I stora drag är en männsiaks liv ofta bestämt men händelserna dag för dag kan variera. Försöker man förutse en obetydlig händelse långt fram i tiden så är det mycket osäkert om den stämmer. Men det kan också vara så att man genom att fokusera (tänka på) den möjliga framtid man läst, förstärker den så mycket att den blir till ett oundvikligt öde!