Hem

Braintransmittrar Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 153862, v2 - Status: normal.
är Teori

Överför information mellan mäniskor eller djur men även datorer i alla kombinationer.Man kan hämta och lämna information dator till mäniska och tvärtom,eller mellan individer.T.ex.känslor,tankar,syn,hörsel,lukt,smak m.m.som om man vore den andra individen.Eller få ett gratis språk från en databank utan att lära sig det.Det finns även biologiska transmittrar numera som är svårare att upptäcka. Nickola Tessla forskade med detta redan i början av nittonhundratalet.Detta har under Olof-Palmes tid godkänts att sättas in i folk på flera svenska sjukhus och fängelser utan att tillfråga vederbörande.Detta gjordes redan på 40-talet oftast genom ena näsborren och in bakom pannbenet. Kan sättas in obemärkt i personer eller djur på så sätt att man söver ner personen med hjälp av en radiofrekvens.personen får en minneslucka och vet ej vad som skett.

Alias: braintransmittrar