Hem

Utilitarism Filosofi, Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 405582, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: xia
är en sorts Filosofi och Teori

Etisk moralisk teori som innebär att den rätta handlingen är den handling som ger mest "nytta" åt så många som möjligt

Alias: utilitarismen

normal

Största möjliga lycka åt största möjliga antal (Latin: utilitas = nytta) Nyttofilosofi.
Utilitarismen uppfattar en handling som mer rätt om den ger mer lycka och nytta åt så många som möjligt än andra handlingsalternativ.

Bentham krävde år 1789 att man skulle handla så att ”största möjliga lycka åt största antal människor” blev resultatet. Även John Stuart Mill såg i lust och lycka ett mål för det mänskliga handlandet, även om han värderade de andliga njutningarna högre än de kroppsliga.