Hem

Nollhypotesen Hypotes, Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 255, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/nollhypotesen.html
är en sorts Hypotes och Teori

Hypotesen att en viss effekt (exempelvis psi) inte existerar

Alias: nollhypotesen

normal

Nollhypotesen används vid parapsykologiska experiment.

Vanligtvis vid kontrollerade experiment görs en jämförelse mellan två fall. Om hypotesen man vill pröva är att A är bättre än B för C, utförs experimentet med både A och B. Efteråt jämförs de båda fallen för att utröna om hypotesen höll.

Nollhypotesen går ut på att effekten C inte existerar. Med en sådan hypotes behövs inga jämförande fall A och B. Om experimentet uppvisar en effekt är hypotesen falsifierad.