Hem

Spökljusteori Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 527283, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är Teori

Teori som påstår att ljusa, spökliknande gestalter i mossar och på kyrkogårdar beror på ett samspel mellan de lättantändliga gaserna metan, fosfan och difosfan.

Alias: spökljusteori

normal

Spökljusteori

Datum: 01 Jan 94

Tyska kemister har nu kommit med en förklaring på det fenomen som har förskräckt människor i århundraden; Ljus, spökliknande gestalter i mossar och på kyrkogårdar beror på ett samspel mellan de lättantändliga gaserna metan, fosfan och difosfan.

Hittills har man förmodat att spökena kunde uppstå genom en spontan antändning av metan, som bildas av mikroorganismer i syrefritt, organiskt material. Men bara gasen difosfan är känd för att kunna antändas spontant vid kontakt med atmosfärisk luft. Beviset för bildningen av difosfan ur metan och fosfat har saknats.

Günter Gassmann och Dieter Glindemann vid Helgolandinstitutet för biologi i Hamburg fann difosfan och fosfan i tarmarna och avföringen hos både boskap, svin och människor.

Odling av tarminnehåll från människor i syrefri miljö visade ökande bildningar av difosfan. Forskare konkluderar att mikroorganismer i tarmen är orsaken till bildningen av gasen difosfan.

I dött, organiskt material i mossar och på kyrkogårdar bildar mikroorganismer difosfan, som vid kontakt med luft antänds spontant. Det skulle kunna vara förklaringen på de lysande spökena.