Hem

Jordstrålning enl New Age Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 854, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
Denna text är importerad från /old/psi/jord/straalning/new_age.html
är Teori

Det finns ett antal olika nät som täcker jorden. De olika näten har olika styrka i olika delar av landet.

Alias: jordstrålning enl new age

normal

Det finns ett antal olika nät som täcker jorden. De olika näten har olika styrka i olika delar av landet. Nere i Europa verkar det vara Curry-nätet som är dominant, medans Hartman-nätet dominerar i många delar av Sverige. I Västergötland har Hamilton hittat ett annat nät, villket jag gissar kan vara en liten vridning av Hartman-nätet. De olika näten har olika riktningar och bredd.

Currynätet har 40 decimeter mellan linjerna, som är runt 8 decimeter breda. Linjerna är orienterade ca 45 grader mot vädersträcken. På vissa platser är kvadraterna utsträckta till romber. Bredden mellan linjerna kan variera kanske med upp till en meter. Bredden på linjerna beror på nätets styrka.

Hartmannätet har ca 20 decimeter mellan linjerna och är orienterade mot vädersträcken. Avstånden i x- och y-led varieras beroende på avståndet till polerna. Vanligtvis är Hartman-nätet svagare än Curry-nätet. Linjebredden borde alltså vara något mindre.

De punkter som är mest skadliga för en människa är Curry-korsen. Dessa har allså en bredd på ca 8x8 dm, villket då är den farliga platsen per ruta på 4x4 meter. En slumpvis utplacerad säng (2x0,75) kommer med 19% sannolikhet att komma över en korspunkt. Speciellt farlig är punkten om den dessutom ligger under en vattenorder.