Hem

Currylinje Gitternät, Jordstrålning i globalt rutnät

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 964, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: zanne
Denna text är importerad från /old/psi/curry/linje.html
är en sorts Gitternät , Jordstrålning i globalt rutnät , Upplevbart och Trobart

Currynätets egenskaper

Alias: currykors, currylinje, currylinjerna, currynätet, cyrry, energinät, helse och kristallnät

normal

Precis som Hartmannlinjerna finns även Currylinjer överallt på jorden. Dessa linjer och Hartmannlinjer är de lättaste att hitta pga att de finns överallt och är relativt starka. Som du ser på figuren ovan ligger dessa med ca 4 meters mellanrum och är ca 2 dm breda här hos oss. Närmre ekvatorn ligger dessa med upp till 6 meters mellanrum.

Vad påverkas av currylinjerna?

Man kan även se dessa linjer i en skog. Man tittar efter skador på träden. De träd som växer precis brevid linjerna har skador på den sida där currylinjen går. När man har hittat två skador vet man riktningen. Det är bara att följa, så hittar man fler.

Om du planterar ett par träd hemma i trädgården och ett av träden växer dåligt eller inte alls så kan det bero på att det växer på en currylinje eller -kors. Men det finns även träd som älskar currykors. Ek t.ex.

Men även andra, mer kraftfulla saker påverkas av currykors; Blixtar. Dessa dras till currykors. Man skall alltså inte stå under en ek om man inte vill ha blixten i huvudet.

Vad påverkar linjerna

Dessa linjer kan flytta sig. Om vissa träd, till exempel ek, växer nära ett kors, så flyttar sig korset till eken. Man kan även ställa handgjorda saker, som man har bearbetar väldigt mycket, på en linje. Då blir linjen smalare, försvinner eller bredare beroende på hur arbetad, hur gammal saken är. Med denna teknik kan man även avgöra om saker och ting är äkta eller falskt. En falsk sak förändrar inte linjen.

normal

Ett större och kraftigar gitternät är Currylinjerna (uppkallade efter Manfred Curry). De är mellan 4 och 6 meter vid varje sida beroende på var på jordytan man mäter. Runt ekvatorn är de som längst och här i norr är de runt 4 x 4 meter. Det vanliga är att linjerna går från nordost till sydväst och från nordväst till sydost. De möts då så att fyra nittiograders vinklar uppstår. Precis som det brukar vara med ett kors. Vid vissa fall kan det ändå vara så att linjerna inte möts vinkelrät. Det förekommer på en del platser i Västergötland. Då ser rutorna ut som romber i stället för kvadrater. Currylinjer kan också vara väldigt breda. Ibland kanske de bara är en decimeter breda men det har påträffats att de har varit uppåt 80 centimeter. För den som letar efter astralportar eller astralpelare så finns de bara i Currykors. D.v.s. där två Currylinjer möts. Ett Currykors är extra starkt. Det är inte hälsosamt att befinna sig i ett Currykors en längre tid. Människor och hundar undviker gärna Currykors medan katter lustigt nog söker sina sovplatser just där. Om du placerar din hunds korg eller filt på ett Currykors så kommer hunden aldrig att vilja ligga där. Om din katt alltid väljer en viss plats i sängen så kan du vara säker på att där är ett Currykors. Då bör du fundera på att flytta sängen. Gamla hus är också byggda efter Currylinjerna. Eftersom Curryfälten är 4 x 4 meter så är det inte ovanligt att väggarna till ett rum ligger just på Currylinjerna.

Där ett Currykors och ett Hartmankors sammanfaller blir strålningen extra stark.


normal

Ungefär 45º mot väderstrecken, med en sida på ca. 4-4,5 meter, finns de mer kända currylinjerna. Dessa är uppkallade efter den schweiziske läkaren Manfred Curry och är 30-40 cm breda. Bredden hos olika fält mäts genom att man med en slagruta vinkelrätt passerar fältet från två håll, medan man markerar utslagen. Bredden är sedan avståndet mellan de två utslagspunkterna. Man kan också ställa sig på linjen, med kroppen mot linjens riktning, och mäta bredden genom att föra slagrutan från ena sidan till den andra. Slagrutan slår då när man skär linjen med slagrutan, och efter att ha nollställt slagrutan, d.v.s. återigen hålla den i instabilt läge, får man utslag när man lämnar fältet.