Hem

Reinkarnation enl Liv före livet Teori, Trosuppfattning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 796, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj
Denna text är importerad från /old/psi/liv/foere_livet.html
är Teori och Trosuppfattning
enligt Liv före livet

Försökspersonerna berättar hur de föds med samma människor i liv efter liv, fast i olika relationer till varandra. Din far i detta livet kanske blir din dotter i nästa liv.

Alias: reinkarnation enl liv före livet

normal

I boken Liv före Livet beskriver en psykiater hur hon med hypnoregression fört grupper av frivilliga tillbaka till tiden för deras fördelse. Efteråt har de fått svara på ett antal enkät-frågor. Sedan har hon bearbetat och sammanställt alla de hundratals svaren.

Försökspersonerna berättar hur de föds med samma människor i liv efter liv, fast i olika relationer till varandra. Din far i detta livet kanske blir din dotter i nästa liv.

Det är inte för att man har något otalt med någon som man föds tillsammans igen. Det är frågan om starka karmatiska band. Det kan även vara personer du gillar. Ett gift par kan t ex ha levt som man och hustru i många liv efter varandra. Denna innre grupp rör sig bara om en handfull människor. Kanske bara ett par stycken. Men utöver dessa människor så gäller även det andra du säger; att man kan hamna i liknande situatiuoner, dvs även samma typ av människor, i följande liv.