Hem

Föreställningen om att zigenare förde med sig tarotkorten till Europa Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 575016, v8 - Status: befäst.
Försteredaktör: Zussi
är Teori

Idéer om varför zigenare antogs ha introducerat tarotkorten i Europa.

Alias: föreställningen om att zigenare förde med sig tarotkorten till europa

normal

Det är nog många som stiftat sin första bekantskap med tarot eller spelkort i en sibyllas tält eller husvagn. I varje fall med spådomskonst i allmänhet. Allt eftersom tarotkortens popularitet ökat så har också kunskapen ökat och de flesta intresserade känner nu till lite mer om tarotkortens bakgrund.

Idén om att zigenarna förde tarot till Europa var populär under 1800-talet. Idén togs upp av flera olika författare och teoretiker, t.ex. Jean-Alexandre Vaillant och Papus. Deras teorier baserades dock inte på några kända historiska fakta. Två kända verk tar upp teorin - Tarot of The Bohémians och Les rômes: histoire vraie des vrais bohémians.

Dessa teorier blev kraftigt ifrågasatta och det hela torde röra sig om ett missförstånd då man inte kände till zigenarnas rätta ursprung på den tiden. Det engelska ordet gypsy som är en förkortning av Egyptian härrör sig istället till områden i Östasien där zigenarna har sitt rätta ursprung.

Den förste att uttala sig om zigenare och Tarot var Court de Gebelin sin bok Le Monde Primitif som han skrev tillsammans med Comte de Mellet. Idén var egentligen bara en liten parentes i boken, men togs senare upp av några olika personer som forskade i spelkortens ursprung.

Court de Gebelin skrev i Le Monde Primitif om sin tro på att Tarot var en bok skriven av forntida egyptiska präster. Från Egypten skulle zigenare ha för med sig tarotkorten till Europa under sin påstådda massutvandring därifrån. Missuppfattningen har sin grund i att zigenare från början påstod sig härstamma från en skara egyptiska kristna för att göra sig populära bland kristna i Europa.

Idag vet vi att zigenare har ett asiatiskt ursprung och att de Gebelins teorier därför inte kan stämma. Och vi vet att tarotkort fanns i Europa långt före zigenarnas ankomst till Europa.

Framöver togs teorin om sambandet mellan zigenare och tarot upp i den berömda boken - Le Tarot des Bohémiens av Papus. En annan bok som tog upp teorin var - Traité méthodique de science occulte - som gavs ut 1891.

1784 publicerades en uppsats av Immanuel Breitkopf, som tog upp spelkortens historia och bakgrund - Versuch, den ursprung der Spielkarten. I detta verk tog Breitkopf upp Court de Gebelins teori och motbevisade den med att spelkort var kända i Europa före zigenarnas ankomst.

Den förste författare som på allvar utvecklade teorin hette Boiteau d'Ambly, en forskare som skrev en bok vid namn - Les Cartes à jouer et la cartomancie.

Boiteau var övertygad om att tarotkorten kommit till Europa med zigenare, men visste att zigenare inte var av egyptiskt ursprung. Han visste att de kom från Indien. En fråga som han tog upp i sin bok var hur tarotkorten kunde ha förts till Europa utan att ha passerat den islamiska världen. Enligt Boiteau hade inga spelkort funnits i den medeltida islamiska världen. (Idag vet vi att han hade fel i detta).

Boiteau var inte känd som någon framstående forskare och en del av det han skrivit gav ett ganska förvirrat intryck.

Man har konstaterat att spelkort har funnits längre i Europa än tarotkort och Boiteau hade ingen anledning att tro annorlunda. Därför trodde han att zigenare hade introducerat tarotkorten i Europa.

Han drev denna teori, trots att inget fanns som talade för att tarotkort någonsin har funnits i Indien. I Västra Europa dök zigenare upp år 1417, de kom till Italien 1422 och till Frankrike 1427. Dessa årtal göra att man kan tycka Boiteau's teori kan stämma, då man inte har några bevis för tarotkortens uppdykande förrän år 1440. Spelkort är däremot kända sedan 1370.

Zigenare kan inte krediteras för introduktionen av spelkort då de anlände till Europa försent. Teorin visar sig felaktig därför att det inte finns några kända bevis på tarotkortens existens utanför Europa.

Först under 1900-talet vet man att även zigenare använde sig av tarotkort.