Hem

Tarothistoria Historia

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 564954, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: smofolket
är en sorts Historia

Tarotkortlekens och tarotkonstens ursprung och utveckling.

Alias: tarothistoria

befäst

Tarotkortens tidiga historia.

Mycket har skrivits om tarotkortens och tarotkonstens historia, men fortfarande ligger dess egentliga ursprung höljt i dunkel. Vissa källor anger det forntida Egypten och dess initiatoriska ritualer som ursprung. Andra anger ett samband med Indien eller den ockulta zigenartraditionen.Tyvärr finns inget tidigt historiskt material, som kan berätta hur det hela en gång började. Först fram mot slutet av 1300-talet finns kort som eventuellt skulle kunna identifieras som delar av en tarotkortlek. Dessa kort var sammanställda av en konstnär från Paris vid namn Jacquemin Gringonneur. Tarotkorten skulle ha köpts av Karl den sjätte, år 1392.

Tidigare spekulationer berättar om små bilder (kort) som användes vid österländska initieringar. Dessa symboliska kort var en sorts hemligt språk, eller kod, som endast kunde förstås av de initierade.

Metoden att via symboliska bilder uppnå ockult kunskap är känd över hela världen. Och symbolspråket skulle i sådana fall vara vad som förknippar tarot med österländsk tradition.

De kort som sammanställdes av Gringonneur och som sedan såldes till Karl VI:e finns bevarade på Bibliotheque National i Paris. Samlingen består av 17 färgglada kort. Det är dock osäkert om dessa verkligen är originalen från 1392. Viss forskning hävdar att dessa kort istället har venetianskt ursprung och bör dateras till slutet av 1400-talet. En förklaring kan vara att Ludvig XII erövrade Milano och lade beslag på ett stort bibliotek tillhörande Sforzaätten.

Om ovanstånde spekulationer är korrekta kan tillverkningen av de första tarotkorten härledas till omkring 1420-1450. Och dessa klassificeras samtliga som kort av viscontityp (Fransesco Visconti-Sforza).

Kontentan av forskningen kan således sammanfattas som att de första kort, som kan benämnas tarotkort, dök upp och blev populära i Italien någon gång i mitten av 1400-talet. Från Italien spreds de vidare ut i världen via angränsande länder som Frankrike och Spanien. De användes då fortfarande som ett slags spelkort vid hoven.

Den senare tidens tarottradition tar sin början först på sjuttonhundratalet, då tarotkorten började användas för divination och karaktärsanalys.

normal

Tarothistoria och kuriosa

Tarot är en gammal spåkonst som sägs ha uppkommit genom vanliga spelkort, dock mer rikt illustrerade än de spelkort som används i vardagslag idag.

Allt eftersom tiden gick blev illustrationerna och symbolerna allt viktigare och mer eller mindre profana betydelser lades till korten och de symboler som användes.

Från att ha använts som spelkort började de allt mer nyttjas för spådomar och fick en alltmer mystisk aura vilket kulminerade under 1800 och 1900-talet.
Fler lekar tillverkades, dels av de intresserade och dels på beställning från de högre stående i samhället, och nu finns tusentals olika lekar i större och mindre upplagor.

De tre huvudriktningarna inom tarot är Rider-Waite, Marseilles och Toth, varav Rider-Waite har den största delen av marknaden. C:a 80% av alla idag tillgängliga lekar är inspirerade av symboliken i Rider-Waites tarotlek, vilken själv finns lätt tillgänglig i flera upplagor, prisklasser och storlekar.