Hem

Tarot Bok

Levande symboler

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 150130, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är Bok
Behandlar Tarot
Publicerad år 2002
ISBN 91-631-2960-4
sidantal 168
Av Marie-Louise Cronstedt

Boken ger Dig nycklarna till Dina egna tolkningar, och använder utdrag ur sagor som exempel för att förstå korten.

Alias: tarot - levande symboler

normal

Baksidan

Tarot är en mytologi i bilder. Korten kan liknas vid fönster genom vilka du kan se själens förvandling steg för steg. Här visas hur hela kortleken är skapad som en inre världskarta, slipad ur det kollektiva omedvetna, till en berättelse om upplevelsen att leva och mogna till Människa.
Tarot - levande symboler ger förslag till hur korten kan läggas till en själens spegel, önskestjärna och som ett numerologiskt hjul. Du får nycklarna till dina egna tolkningar av korten i lilla arkanan och folksagorna är dina vägvisare till stora arkanans hemlighet, till dem som Carl Gustav Jung ansåg vara avkomlingar av förvandlingsarketyperna.

normal

Förord

TROR DU PÅ TAROT? är en fråga jag ibland ställs inför, och jag vet aldrig vad jag ska svara. Det beror ju på vad som menas med tro på tarot. Om man med tarot menar någonting med vilket man likt en videoapparat kan spola fram filmen och se framtiden tror jag inte på tarot - inte desto mindre gäckar korten med sin träffsäkerhet. Tarotkorten är inte magiska i sig, de är ingenting annat än färg tryckt på plastbehandlade papperslappar. Men de blir levande i mötet med mig, de ger mig förmågan att se mönster jag annars själv är för involverad i för att se. Min ambition med denna bok är att ge tarotkorten sin rättmätiga upprättelse. Som våra inre bilder är de heliga i betydelsen okränkbara. Jag vill därför lyfta fram dem ur skrock, hokuspokus och vidskepelse och presentera dem som en själens evolution i symbolbilder samt andlig kunskapsväg. Jag vill visa att tarotleken inte består av ett godtyckligt antal kort vilka som helst, utan att de tillsammans bygger ett inre universum enligt sin egen logik, samt befriar dem från dogmatiska tolkningar och återge dem sin själ genom att betona dess levande symboler.
Om man med tarot menar kort framkallande ur mänsklighetens psykologiska minne, och med vilka ett möte ger inspiration och mognad, ja, då tror jag på tarot.