Hem

Rosettastenen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 564768, v4 - Status: befäst.
plats Egypten

En sten med text på fornegyptiska, skrivet dels med hieroglyfer och dels med demotisk skrift, och på gammal grekiska skrivet med grekiska bokstäver. Från 196 f.Kr.

Alias: rosettastenen och rosetta stone

normal

Rosettastenen upptäcktes 1799. Med hjälp av denna kunde man börja tolka de egyptiska hieroglyferna. Det som förut varit mystiskt och hemligt började klarna.

Hittills hade man trott att hieroglyferna var mystiska budskap från universum, men i och med fyndet av rosettastenen föll dessa teorier. Rosettastenen visade att hieroglyfer var ett alfabet. Detta uttolkades i början av 1800-talet av språkbegåvade vetenskapsmän.

Från början ansågs hieroglyfer vara ett bildspråk, liknande kinesiska, på så vis att varje tecken representerade ett helt ord eller begrepp. Men hieroglyferna är fonetisk skrift och varje tecken representerar en stavelse eller vokal.

Texten är skriven år 196 f.Kr. av präster i Memphis, en hyllning till kung Ptolemaios V Epifanes.

Fram tills dess hade många spekulerat kring att tarotkortens ursprung kunde härledas till det forntida Egypten. Men i och med tolkningen av hieroglyferna fanns nu inget kvar som kunde anses vara ett stöd för det.

Därmed ansågs av somliga de Gebelins första teorier om tarotkortens koppling till Egypten vara fallna.

J.A. Vaillant framlade senare en ny teori om att zigenare skulle fört med sig tarot från Egypten till Europa. Inte heller denna teori har kunnat bevisas.