Hem

Tyd dina drömmar Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 519881, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: The Spirit
är Bok
Behandlar symboler och Drömtydning
Publicerad år 1985
ISBN 91-37-08846-7
Av Peter Walden

En bok om hur man tyder sina drömmar.

Alias: tyd dina drömmar

normal

Att drömma håller oss i själsligt och kroppslig balans. Alla människor drömmer - Vi skulle helt enkelt inte överleva annars. Men vi borde intressera oss mer för vad vi drömmer, eftersom vi kan lära oss mycket om oss själva genom att tyda våra drömmar. Drömforskning är numera vetskap, den tiden är förbi när man avfärdade drömtydning som löjlig vidskepelse.

I den här boken förklarar drömforskare, psykologer och läkare vad som händer i kroppen när vi drömmer, var drömforkningen står idag, hur psykoanalytiker analyserar och tyder drömmar, vilka möjligheter vi har att själva styra våra drömmar liksom hur vi kan öva upp oss att komma ihåg vad vi har drömt. Vi får också veta hur olika återkommande drömteman kan tydas och vad olika symboler står för hos män och hos kvinnor. Mäns och kvinnors drömmar skiljer sig nämligen åt. Båda könen missar tåg i sömnen, har flygdrömmar och otaliga varianter av sexuella drömmar, men kvinnor hör oftare musik i drömmen, de drömmar om vatten och att de simmar. Männen däremot har aggresivare drömmar, de klättrar i berg och kämpar i idrottstävlingar