Hem

Barn och rädsla Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 474053, v2 - Status: normal.
är Bok
Behandlar Rädslor
Publicerad år 2003
ISBN 9144026951
sidantal 245
Av Maare Tamm
Publicerad av Studentlitteratur

Boken vänder sig i första hand till studerande vid universitet och högskolor, vid t.ex. utbildningar inom beteendevetenskap.

Alias: barn och rädsla

normal

Rädsla är en mycket väsentlig känsla som följer människan under hela livet. Positivt sett hjälper rädslan människan att förutse faror, negativt sett plågar den henne. Rädslan finns under alla åldrar även om det vi är rädda för skiljer sig mellan småbarn, skolbarn, tonåringar och vuxna.
När det gäller barns rädslor verkar de följa en kronologisk ordning. Redan vid 2–3 års ålder uppstår nattliga rädslor – rädsla för mörker, spöken och troll. Under förskoleåldern uppstår de första fobierna som uttrycks genom att barn kan bli paniskt förskräckta för vissa djur och insekter. Vid 5–6 års ålder blir rädsla för döden aktuell. Från skolåldern och framöver utvecklas barns rädslor i snabb takt. Nu börjar barn bli rädda för olyckor, krig och katastrofer. De kan också vara rädda för naturens krafter – åska, stormar och översvämningar. Nu gör även den sociala rädslan sin entré. Barn kan frukta situationer där de upplever sig granskade eller värderade av andra.
Barn och rädsla ger en översikt över aktuell forskning kring barns olika rädslor. Syftet med boken är att öka förståelsen för barns tillvaro och tonvikten ligger på sådana rädslor som finns hos de flesta barn. Varje kapitel i boken kan läsas fristående.
Boken vänder sig i första hand till studerande vid universitet och högskolor, vid t.ex. utbildningar inom beteendevetenskap, men även till lärare och vårdens olika professioner. Boken är skriven på ett lättfattligt sätt och kan även med behållning läsas av den intresserade allmänheten