Hem

Buddha kontra Jesus

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1574, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: esrange
Denna text är importerad från /old/person/gautama_s/kontra_jesus.html
jämför Jesus och Siddharta Gautama

Två grundare av världsreligioner. Vilka likheter finns? Det finns uppseendeväckande många likheter mellan alla grundare av världsreligioner... Detta är ett exempel

Alias: buddha kontra jesus

normal

Med kommentarer av Kerstin Jönhagen.

Det finns så många likheter så att man nästan börjar undra om Buddha var den återfödde Jesus?!

Kommentar: Att det finns många likheter är ett påstående som i varje fall inte en buddhist ställer upp på. HUR skulle Buddha kunna vara den återfödde Jesus? Buddha levde 500 år före Jesus.

  • Både Jesus och Buddha började predika och sprida sin lära vidare i 30-års åldern

Kommentar: Det stämmer men man bör tillägga att Jesus verkade i cirka tre år och Buddha i 45.

  • Ingen av dem har särskilt många anhängare i sitt eget hemland (Israel och Indien)

Kommentar: Detta är en likhet som inte har någon betydelse i deras egenskap som religiösa gestalter.

  • Deras budskap har förvrängts så till den grad att de säkert skulle bli högt förvånade och arga över vad som sägs vara deras egna ord!

Kommentar: På vilket sätt har Buddhas budskap förvrängts? I varje fall håller theravadatraditionen fast vid palikanon just för att undvika förvrängning.

Kommentar: Dunkelt uttalande. Helt felaktigt att påstå att en buddhistisk ledare skulle kunna vara ställföreträdare på jorden för någon. Ställföreträdare för vem? Om det är Buddha som det syftas på har han och har aldrig haft någon ställföreträdare. Han var lärare och den som visade vägen men ingen gud, som någon skulle kunna vara ställföreträdare för.

  • Ingen av dem skrev böcker, det skötte lärjungarna

Kommentar: Buddhas lärjungar skrev inga böcker, däremot bevarade de buddhas läror och undervisning i muntlig tradition under flera hundra år.

  • De sägs båda ha ägt övernaturliga krafter
  • Katolicismens avlatsbrev kan jämföras med att man i buddhismen måste leva rättfärdigt för att nå nirvana. Om man inte sköter sig och samlar poäng så blir det inget himmelrike. Åtminstone inte i detta livet! :)
  • Båda levde fattigt och lät andra betala för deras uppehälle.

normal

Nästan allt är samma sak

Buddha kontra Jesus kontra Muhamed
Budismen kontra Kristendomen kontra Islam
Budismen kontra Judendomen=Kristendomen=Islam

normal

Det kan ju också vara så att alla religioner härstammar
från samma källa. Exempelvis Brahma Vidya, "Den uråldriga
visdomen, eller med ett svenskt namn Teosofi".