Hem

Brahma Indisk gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 63, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/brahma.html
är Trobart och Indisk gudom

Brahma är den första levande varelsen i universum. Den enda utan materiell far eller mor. Skaparen och personifikationen av den kosmiska kraften enligt indisk mytologi.

Alias: brahma, brahman och para brahma

normal

Brahma är den första levande varelsen i universum. Den enda utan materiell far eller mor. När universums tid och rymd var skapad och råmaterial var skapat, skapades Brahma. Gud var inte den som personligen skapade alla planeter, etc. utan detta jobb överlåts till Brahma. Allt som Gud gör sker utan ansträngning. Gud behöver bara önska, och Hans energier tar automatiskt hand om att åstadkomma det han önskar. Gud behöver inte arbeta.

Därför överlät han åt en annan person alla smådetaljer i skapelsen.

Brahma, den första levande varelsen i universum, vaknade alltså upp en dag i det nyskapade universum. Men eftersom inga planeter var skapade ännu, och det inte fanns några andra levande varelser, var det ett helt tomt universum han vaknade upp till. Precis som oss, så förstod inte Brahma varifrån allt kom, eller vad han skulle göra i livet.

Precis som vi försöker göra, började Brahma att undersöka universum, för att söka finna funktionen hos det. Brahma är alltså den första empiriska vetenskapsmannen. Under en mycket lång tidsrymd forskade han på alla möjliga sätt, för att söka finna var han hade kommit ifrån, eller vad han skulle göra. Men till slut gav han upp, totalt förbryllad. Även fast Brahma är oerhört mycket intelligentare än oss, så lyckades han inte finna lösningen på universums gåta, genom att studera naturen.

När han således hade gett upp, satte han sig ner i frustration, och undrade vad han skulle göra nu. Då hörde han en röst som sade två stavelser ta-pa. Eftersom Brahma är oerhört intelligent, förstod han att det var en hjälp till honom, och han satte sig ner och började istället att utföra meditation och självtukt (tapa betyder självtukt). Istället för att försöka finna lösningen genom sina sinnen, började han istället en meditativ process för att få svar. Efter att ha mediterat, och utfört självtukt, under en mycket lång tid, gav Gud honom den kunskap som han sökte. Först när Brahma gav upp att själv försöka finna svar, utan överlämnade sig till Gud, fick han en lösning på sina problem.

Gud talade då om för Brahma att hans uppgift var att skapa universum från de råmaterial som fanns, och hur han skulle göra det. Brahma fick också de Vediska skrifterna, som alltså härstammar från universums skapelse. Dessa skrifter är livets manual, den bruksanvisning som vi har fått från den högsta Guden. Därför är informationen där av absolut karaktär, eftersom den inte kommer från observationer gjorda av människor.

Brahma fick också en vision av den andliga världen. Efter allt detta började Brahma lovprisa Gud, och summera det han har fått reda på. Denna vision av den andliga världen är en av de bästa beskrivningar av den andliga världen som finns. (Ja, den finns fortfarande kvar)

Efter detta satte sig Brahma ner och började skapelsen av alla planeter, av naturen, och alla levande varelser, allt efter de instruktioner som han hade fått. Brahma skapade dock inte själv alla levande varelser, utan han skapade istället andra personer som hjälpte honom i hans uppgift. Medans Brahmas söner och döttrar bara har en far, och ingen mor, har alla andra levande varelser både far och mor. Dvs. hans söner och döttrar födde fram alla andra levande varelser på normalt sätt, dvs. genom sexuell fortplantning. (De första genmanipulatörerna).

Detta är också förklaringen till varför det finns så mycket likheter mellan olika djurarter. Att de inte skapade, utan föddes fram, och alltså alla är besläktade.


normal

Brahmas livslängd och tiden på världens existens.

Efter 100 Brhama år så ska världen försvinna. Allt dör med honom då allt föddes med honom.
100 Brahma år motsvarar 311.040.000.000.000 år enligt vårt sätt att räkna år på.
Man räknar ut detta genom att man har som utgångspunkt att ett dygn ska vara 360 dygn långa sâvana-året. Man multiplicerar detta med 1000, vilket ger kaliyga som är syndens världsålder.
Sedan tar vi två, tre och fyra kaliygas och lägger ihop dem. Först bara skriva vad dom olika är:
Av två kaliyga får vi dvâparayuga, tvivlets världsålder vilket ger 720´år.
Av tre kaliyga får vi Tretâyuga, de tre offereldarnas världsålder som ger 1.080´år.
Av fyra kaliyga får vi Kritayuga, sanningens världsålder som ger 1.440´år.
Sammanlagt blir dessa fyra alltså 3.600´år.
Sedan ska man lägga till att dessa har både morgonskymning och aftonskymmning vilket gör att man ska multiplicera med två vilket ger:
Kaliyugas skymmningar, 72´år.
Dvâparayugas skymningar, 144´år.
Tretâyugas skymningar, 216 år.
Kritayugas skymningar, 288 år.
Dessa tillsammans blir 720´år som läggs ihop med den tidigare siffran 1.080´år vilket blir 4.320´år, sâvana-år vilket bildar mahâyuga.
Sen ska vi ta 71 mahâyugas (varför vet jag inte) så blir det 306.720´år som vi lägger till en motsvarande aftonskymning om 1.728´år och då får vi en patriarkat omfattande 308.448´ sâvana-år.
Av 14 patriarkat plus en morgonskymning av samma längd som nyssnämnda aftonskymning bildas en kalpa eller eon omfattande 4.320.000.000 år, vilket är detsamma som 1000 mahâyuga.
Dessa tal kan uttryckas i guda-år av vilka det går ett på 360 mänskliga år. En kalpa, före vars slut allt levande upphört att existera, är blott en dag i Brahmas liv, och eftersom natten är lika lång blir hans fullständiga dygn inte mindre än 8.640.000.000 år långt. Och nu kommer han leva i 100 år, och denna tidlängd motsvarar följdaktligen översatt i mänskliga mått 8.640.000.000360100 vilket ger tiden på världen, nämligen 311.040.000.000.000 år. Och denna period kallas para.

Hängde någon med?