Hem

Brahmanism Religion

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 644293, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Religion

Den form av indisk religion som i forntiden utvecklats till nuvarande indiska hinduism

Alias: brahmanism och bramanism

normal

Enligt denna forntida religion som är grunden till dagens hinduism är Uppbyggnadsprocessen för att nå Befrielsen följande:

1 Dharma, dvs rätt uppträdande
2 Artha, dvs rikedom eller ägodelar som motsvarar uppbyggnadsprocessen
3 Sambhoga dvs livet i glädje
4 Moksha dvs befrielse