Hem

Mormons bok Helig skrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 104480, v3 - Status: normal.
är Helig skrift

Mormornernas heliga skrift.

Alias: mormons bok

normal

Denna bok ska Smith ha mottagit ifrån ängeln Mormoni år 1827 och översatt till engelska.
Den berättar om hur en grupp israeliter utvandrae till Amerika vid två tillfällen: efter byggandet av Babels torn, och en ca 600 f.Kr.
Ska ha blivit bevarad efter att kyrkan gick under i ett krig med en gudlös del av folket.