Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Religion, Grupp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 104457, v6 - Status: normal.
är Religion och Grupp

Religiöst samfund grundat av Joseph Smith 1830 i USA. Medlemmarna kallas Sista Dagars Heliga men ofta även mormoner som följd av sin tro på Mormons bok.

Alias: church of jesus christ of latter-day saints, jesu kristi kyrka av sista dagars heliga och mormonkyrkan

Detta är uppslagsordet för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Religion.

Besök

Foundation for Ancient Research and Mormon Studies

http://www.farms.byu.edu

Jesu Kristi Kyrka av Sista dagars Heliga

http://www.jesukristikyrka.se/

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

http://www.lds.org/

normal

Mormon kyrkan tror på tre-enigheten (faden,sonen och den heligeanden). Faden och sonen dvs. gud och Jesus har fysiska kroppar, det har dock inte den helige anden.
när man avsluter en bön så säger man i jesu krisi namn amen och varför man nämner Jesus beror på att gud till-låter att använda hans sons namn. Mormoner tror att när Jesus uppstod på den tredje dagen (efter korsfästnignen) att han även var i amerika samtidigt som han var i Europa, där han träffade Moroni. Moroni skrev senare skrev guldplåtarna som Josef Smith hittade på 1800 talet.
Josef Smith fick många uppenbarelser, bland annat av ängeln Gabriel. Josef var den första profeten i Jesu kristi kyrka.

normal

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Det finns stora mängder missvisande, felaktig eller nedlåtande information om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, speciellt på Internet. Det mesta av detta är byggd på odokumenterade påståenden, gamla historier eller är ren felinformation. Många bygger därför sin bild av ”mormonkyrkan” på felaktig information.

Härunder finns en mycket kort, översiktlig och mer korrekt framställning av kyrkans tro och lära.

Inledning

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är en kristen, världsomspännande kyrka grundlagd i 1830. Termer som ”mormonkyrkan”, ”mormoner” mm. är endast smeknamn som har sina ursprung i boken Mormons Bok, och är inga officiella namn. Kyrkan står vare sig i katolsk eller protestantisk tradition, men betraktas som en återställd kyrka. Karakteristisk tro inkluderar tro på uppenbarelse, tro på annan helig skrift förutom Bibeln och tro på levande profeter och apostlar. Kyrkan har funnits i Sverige sedan 1850, och har på värdsbasis ca 11 miljoner medlemmar över hela värden.
Informationen är indelad i två delar; historik och karakteristisk tro.

Historik

Jesus Kristus organiserade sin kyrka medan han levde och han kallade tolv apostlar. De hade prästadömet, dvs. myndighet från Gud att agera i hans namn. Efter Jesu död blev de kristne utsatt för kraftig förföljelse, apostlarna blev dödade och många av kyrkans medlemmar avföll. Även om många sanningen kvarstod försvann helheten och många viktiga lärdomar. Det blev ett avfall från sannheten, prästadömet försvann och uppenbarelser upphörde. Kvar hade man tolkningar av Bibeln och uppkonstruerade trosbekänningar.

I början av 1800 talet var USA det enda landet i den kristna världen med officiell religionsfrihet. Joseph Smith föddes 1805 i Palmyra i staten New York. Vid 14 års ålder blev han förvirrad över alla olika kyrkor och deras motstridande läror. Han läste i Bibeln (Jakob 1:5): ”Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den.” Han bestämde sig för att be till Gud själv om vilken kyrka som var sann. Som svar på sin bön såg han ”en ljuspelare mer strålande än solen alldeles över mitt huvud, och den sänkte sig gradvis till den vilade på mig… När ljuset vilade på mig såg jag två personer, vilkas glans och härlighet trotsa all beskrivning, ståenden över mig i luften. En av dem talade till mig, nämnande mig vid namn, och sade, pekande på den andre: Denne är min älskade Son. Hör honom.”

Gud Fadern och Jesus Kristus visade sig för Joseph Smith. Genom denna och andra erfarenheter blev han kallad till profet, för att återställa kyrkan på jorden igen.
Joseph och Oliver Cowdery mottog prästadömet från himmelska budbärare- Petrus, Jakob och Johannes samt Johannes döparen. Senare blev Mormons bok översatt och Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga organiserad i 1830. Joseph mottog många uppenbarelser från Gud, och många av dessa finns i boken ”Läran och Förbunden” samt ”Den Kostbara Pärlan”. Alla dessa böcker, inklusive Bibeln erkänns som Guds Ord.

Kyrkan växte snabbt, men ryktesspridning och motstånd från lokala präster och andra, hetsade upp folk överallt och resulterade i att medlemmar blev förföljda, misshandlade, jagad på flykt eller till och med dräpta. Joseph Smith blev själv mördad av en mobb medan han satt i fängelse på falska anklagelser utan rättegång. Brigham Young övertog ledarskapet och ledde hela kyrkan västöver från Illinois till Salt Lake City i Utah (ca 1600 km) i primitiva vagnar eller handkärror. Där byggde de upp ett samhälle och sedan dess har kyrkans huvudkontor varit där.

Kyrkan kom med missionärer till Sverige första gången år 1850. Många blev fängslade eftersom det inte fanns religionsfrihet. De flesta nya medlemmar emigrerade till USA på 1800 talet på grund av religiös intolerans i hemlandet. Idag (2004) finns ca 9000 medlemmar i församlingar över hela Sverige. Totalt antal i värden - ca 11 miljoner.

Karakteristisk tro

Kyrkans tro är grundad på skriften (Bibeln, Mormons Bok, Läran och Förbunden och Den Kostbara Pärlan), samt på nutida profeters lära.

Mormons Bok
Mormons bok översattes av Joseph Smith och utgavs 1830. Han fick en uppenbarelse av en ängel vid namn Moroni som berättade att det fanns gamla uppteckningar på guldplåtar om ett folk som levde på den amerikanska kontinenten. Gud ville att boken skulle komma fram. Boken handlar om en profet ved namn Lehi i Jerusalem ca 600 f.kr. Herren befallde honom att ta sin familj och andra och lämna Jerusalem eftersom staden skulle förstöras. De vandrade genom öknen, kom till kusten och byggde en båt. De blev ledda över havet till det amerikanska fastlandet. Där etablerade de ett samhälle och kultur. De kände till Jesus Kristus och hans evangelium, hade sina profeter, krig och oroligheter. Jesus själv besökte detta folket efter sin uppståndelse i Jerusalem. En av de sista profeterna hette Mormon, han sammanfattade alla uppteckningar och lämnade de till sin son Moroni. Han grävde ned guldplåtarna. Det var dessa som Joseph Smith fann 1827 och översatte med Guds kraft och hjälp.

Syftet med Mormons bok är att överbevisa alla människor att Jesus är Kristus, världens frälsare. Man kan själv få veta om boken är sann genom att studera, tänka och sedan be till Gud om det. Han har lovat att svara alla som söker med ett uppriktigt hjärta att boken och dess budskap är sann.

Profeter och apostlar
Kyrkan är organiserad med en profet och tolv apostlar. Dessa leder kyrkan genom uppenbarelse liksom på Bibelns tid. Ända sedan Joseph Smith har det funnits en profet. Den nuvarande heter Gordon B. Hinckley. Två gånger om året är det världskonferens som satellitsänds till stora delar av värden, också Sverige. Konferensen är öppen för alla.

Frälsningsplanen
De flesta har funderat över vad meningen med livet är. Bibeln hjälper oss att förstå detta, men Mormons Bok och andra skrifter ger större klarhet och mer kunskap. Före födelsen existerade alla människor som andar i Guds närhet. Alla blir födda till jorden för att få en fysisk kropp, och för att kunna utvecklas vidare andligt. Man möter prövningar och motgångar, men har möjlighet att välja det goda och utveckla goda egenskaper. Som Guds barn har alla en gudomlig natur och en potential att bli lik honom. Trots alla ansträngningar att leva goda liv kommer alla människor synda och göra fel. Därför har Jesus Kristus tagit på sig våra synder så att man kan omvända sig, och därigenom bli frälst trots det felaktiga man har gjort.

Efter döden går anden till andevärlden. De rättfärdiga kommer ha det bra, men de som gjort ont kommer att lida. Detta är dock inte det slutliga tillståndet, för efter uppståndelsen och tusen år där Jesus Kristus skall vara på jorden, kommer den slutliga domen. De som har mottagit Jesus Kristus och varit trofasta mot hans evangelium får komma in till hans närhet (himmeln- det celestiala riket). Goda människor som har levt goda liv, men inte tagit emot hela sanningen kommer till det terrestriala riket. De som inte alls har tagit emot något gott, men valt att leva och göra det onda kommer till det telestiala riket.
Dessa tre riken är således grader av härlighet och lycka. De enda som kommer till ett absolut mörker och pina i all evighet är Satan och hans änglar. Dock betraktas alla riken utom det celestiala som utestängning från Gud och är därför en i slutändan självvald fördömelse.

Gudomen
Gudomen består av Gud Fadern, Jesus Kristus och Den Helige Anden. Man tror däremot inte på den traditionella uppfattningen om treenigheten. De tre är separata distinkta varelser. Gud är inte bara en diffus kraft utan någon form, men har en konkret kropp precis som Jesus efter att han uppstod. Människan är skapad i hans avbild och är hans andliga söner och döttrar. Den Helige Ande, är en ande i en persons form, Guds kraft genomströmmar hela universum.

Tempel och släktforskning
Många frågar sig vad som händer med alla som inte har hört om Jesus Kristus i detta livet. Gud är helt rättvis. De som inte får möjligheten till detta här, kommer få möjligheten i andevärlden. Dop är en förutsättning för att komma tillbaka till Gud, därför görs dop ställföreträdande för de personer som har levat tidigare. Detta kallas dop för de döda och utförs i tempel. I Norden finns det ett tempel i Stockholm, Helsinki och Köbenhavn. För att indentifiera dessa personer är många engagerade i släktforskning. I tempel kan också man och hustru vigslas för tid och all evighet, och familjen kan vara evig.
Man diskuterar inte templets detaljer utanför själva templet, eftersom det anses som heligt. De flesta spekulationer angående detta som framkommer ex på Internet är felaktiga och är tagna ur sitt sammanhang. Tempel är öppna för alla att besöka före den officiella invigningen, efteråt endast för medlemmar i kyrkan.

Dop
Alla barn som föds är rena, utan någon synd. Barn döps tidigast 8 år gamla, dvs. när de börjar att bli ansvariga för sina handlingar. Dop görs genom nedsänkning.

Visdomsordet
Medlemmar i kyrkan avhåller sig från tobak, alkohol, kaffe och te som del av en princip för god hälsa och respekt för kroppen.

Äktenskap och familj
Familjen är instiftad av Gud och kan vara för evigt. Alla former för sexuella förhållanden utom mellan en gift man och hustru, inklusive utövande av homosexuelitet, är synd.

Tro och gärningar
Människan blir frälst genom Guds nåd, men är inte skapad som en passiv varelse utan förmåga att göra gott. En tro utan samtidiga goda gärningar är död. Man utvecklas som individ när man kan välja mellan gott och ont och väljer det goda.

Tionde
Kyrkan finansieras av en biblisk princip tionde, dvs. medlemmar betalar en tiondedel av sina inkomster till kyrkan. Man önskar inte att motta statliga medel. Alla som har ämbeten eller är ledare i lokala församlingar arbetar strikt ideellt.

Diverse frågor
Kyrkans medlemmar deltar i politik, gör militärtjänst och firar nationaldagar och andra helgdagar inklusive jul. Man har inget emot att motta blodprodukter. Man går emot abort, utom i sällsynta fall där moderns liv står i fara, eller efter våldtäkt eller incest. Både män, kvinnor och par skickas ut på mission över hela värden. De åker helt frivilligt och betalar i princip själva kostnaderna i samband med detta.