Hem

Descartes misstag Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 666327, v2 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Medvetande, Känsla, René Descartes och Hjärnor
Publicerad år 2003
ISBN 91-27-09728-5
Av Antonio Damasio
Publicerad av Natur och Kultur

Hjärnforskaren Damasios bok om varför Descartes begick ett misstag då han skilde människans kropp från medvetandet

Alias: descartes misstag

normal

Damasio presenterar i Descartes misstag varför kropp och själ är ett och varför Descartes gjorde ett misstag när han en gång i tiden skilde på kropp och medvetande.

Damasio tar upp dramatiska fallbeskrivningar där människor efter en hjärnskada förlorat omdömesförmågan, trots att minne, språk och IQ varit intakta. Skadorna visar hur hjärnan fungerar, allt från dess livsuppehållande funktioner till tankarnas och känslornas neurobiologiska processer.
Av författarens resonemang står det klart att förnuft och gott omdöme är helt avhängiga den emotionella förmågan. Känslorna är hjärnans förbindelselänk med kroppen.

Framställningen fördjupas med litterära, filosofiska och historiska exempel och läsaren förs in i spännande diskussioner kring vad en människa egentligen är.

Descartes misstag har sedan den kom ut i USA 1994 djupt imponerat på såväl psykoanalytiker som neurobiologer. Iréne Matthis, medicine doktor och psykoanalytiker, och Markus Heilig, docent i experimentell psykiatri och chefsöverläkare, har skrivit var sitt förord.