Hem

Barns inlärning och utveckling Bok

Barns inlärning och utveckling

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1033, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/barns_inlaerning_och_utveckling.html
är Bok
Behandlar Barn
Publicerad år 1993
ISBN 91-88410-22-6
sidantal 322
Av Jane M Healy
Publicerad av Brain Books
är översatt av Marie-Louise Ringquist

Alias: barns inlärning och utveckling

normal
ÄmneDo
Omfång16x23 cm
OmslagsbildNina Ericson (Bildhuset)
OriginaltitelYour Child's Growing Mind

normal

Innehåll

 Förord
 Inledning
 Tack
 Del 1: Hjärnans utveckling och inlärning
  01. Att öppna den svarta lådan
  02. Spädbarnsåldern: Att skapa grunderna för intelligens
  03. Barns hjärnor i arbete: från barnkammare till klassrum
  04. Om tåget är försenat, missar vi båten då?: Tidtabeller för utveckling
  05. Från barndom till ungdom: Att utrusta det vuxna intellektet
 Del 2: Inlärningens gruder
  06. En väg till framtiden: Att slå en bro mellan hjärnhalvorna
  07. Har grisar önskeben?: Att utveckla språket
  08. Vad är intelligens
 Del 3: Tillämpad inlärning
  09. Barn läser med sina hjärnor
  10. Att tänka på papper: Att skriva och stava
  11. Från delar till helheter
  12. Musan i redskapsboden: Skapande hjärnor i verksamhet
 Bibliografi

normal

Baksidan

Barn lär sig på olika sätt, men mycket av den undervisning som bedrivs i dagens skolor bortser ifrån de kunskaper vi idag har om hur ett barns hjärna och inlärningsförmåga utvecklas.

Jane M Healy går igenom på ett enkelt sätt hur barns språkutveckling och minnesförmåga utvecklas i förhållande till arbetssättet i traditionella skolämnen som läsning, skrivning, stavning, matematik. Hon visar vilka olika nivåer hjärnan arbetar på och de konsekvenser detta får för uppfostran och undervisning.

Jane M Healys bok handlar om hur vi som föräldrar och lärare kan hjälpa barn i deras naturliga utveckling. Det är en synnerligen värdefull hjälp i tider där ekonomiska hänsyn i högre grad styr skolan än de kunskaper vi har om människan.