Hem

Barn tänker Bok

men inte som vuxna

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1031, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/barn_taenker.html
är Bok
Behandlar Barn
Publicerad år 1989
ISBN 91-26-89134-4
Publicerad av Utbildningsradion

Alias: barn tänker - men inte som vuxna

normal
ÄmneDofa
HuvudredaktörLena Fejan Ljunghill
RedaktörLotti Hammarberg (Utbildningsradion)
FormgivareEva Alge
FotografJukka Hallman
SerieBarns utveckling (Utbildningsradion, Barbro Grandien)
Omfång20x13 cm, 128 s

normal

Innehåll

  Förord
  Barn är genialiska i sitt sätt att tänka!
  Lärare söker nya vägar: Tillsammans med eleverna utvecklas vi själva
  Barn funderar på stora frågor
  Varje barn bär med sig sin personliga barndom
  Därför skrev jag Ensamma Mamman: Plötsligt blev jag en oigenkännelig jävla kärring
  Massmedier - ett torg för ungdomar
  Avstånd är uttryck för rädsla
  Att vara tonåring - tre ungdomar skriver uppsats
  Litteraturlista

normal

Baksidan

Barn är genialiska i sitt sätt att tänka. Men de tänker inte som vi vuxna och inte alltid som vi vuxna tror att de gör.

I den här boken får vi möta människor som på olika sätt engagerat sig i hur barns och ungdomars tankevärld ser ut och som funderat över hur vi vuxna förhåller oss till barn och ungdomar.

Skulle vi behandla barns utveckling på samma sätt som skolan gör med barns läs- och skrivutveckling så skulle vi få tysta ungar. Det säger språkforskarna Birgita Allard och Bo Sundblad.

Oupphörligt oupphörligt oupphörligt... igen och igen upplever jag att unga människor försöker säga oss nånting, skriver filmregissören Kay Pollak i en personlig och ömsint betraktelse.

Ruth Bauth, rektor för Kryddgårdsskolan i Malmö, har funderat mycket över begreppet Barndom. Hon säger:

En skola som inte begriper att det är viktigt att ta till vara varje barns personliga barndom, missar hela tåget! Då återstår barna något slags anonym generell barndom som vi trycker på alla. Men det finns ingen medelelev - alla är original.