Hem

Läkevänderot (Valeriana officinalis) Valerianaceae, Magisk växt, Ört, Medicinalväxt

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 139400, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Valerianaceae , Magisk växt , Ört och Medicinalväxt

Hypnotisk, rogivande för nerverna, motverkar neuralgismärtor.

Alias: läkevänderot, läkevänderot (valeriana officinalis), valerian, valeriana, valeriana officinalis, valeriana officinalis l. (sensu lato), vendelört, vänderot, vänderot (valeriana officinalis), vänderot, valeriana officinalis och äkta vänderot

normal

Läkevänderotens magiska gåva till Dig

Färska rötter luktar gammalt läder, och drar till sig katter, råttor och möss.
Bör torkas i mörker innan de används.
Gör en brygd och drick innan Du somnar för att koppla bort stress, eller för att reta könsdriften.
Om Du vill få en önskan att gå i uppfyllelse kan Du göra en brygd och dricka innan Du lägger Dig.
Ingår som ingrediens i Drömbrygd och Ett Gott Te, samt besvärjelserna Möte Med Mitt Mån-Jag, Dröm-Magi och Försoningsritual.
Hjälper mot bristande verklighetsuppfattning och sinnessjukdom.
Ger en överblick över tillvaron, skänker eftertanke, balans och lugn.
Om örten plockas på någon av de tre söndagarna mellan 15:e augusti och 8:e september, just när solen går upp, förjagas det onda.
Hypnotisk och rogivande för nerverna.
Sägs kunna ta bort mjäll, och främjar matsmältningen.
Tinktur används vid behandling av nervproblem, huvudvärk och sömnlöshet.
Motverkar neuralgismärtor, är kramplösande och normaliserar hjärtverksamheten.

Undvik stora doser och långvarigt bruk!

Bör ej drickas i mer än 2 – 3 veckor i sträck!

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

N. Vendelrot. F. Virma-juuri (kramprot).
Denna växt förekommer mest i strandsnår och på skuggrika ängar, men stiger upp på torrare, öppnare ängsmark och växlar därunder från en meters höjd till hälften därav, och från mörkgrön till ljusgrön bladfärg. Bladen sitta motsatta och äro parbladigt sammansatta, men bladparens antal är mycket växlande. Det på tavl. 60 avbildade exemplaret motsvarar närmast en torr och öppen ståndort. - Blommorna äro små men i stor mängd samlade till en blomställning av stark effekt, ett genom upprepade förgreningar mycket sammansatt knippe. Särdeles på torra platser dofta de mer eller mindre starkt. Den mycket närstående arten Val. excelsa Poir. skiljer sig huvudsakligen genom något större blomkrona, men har betydligt kraftigare lukt, en av de starkaste inom vår flora och av en nästan bedövande verkan. Denna doft härleder sig från valeriansyran i blombladen och räknas till de s. k. paraffinoida dofterna.

Valeriana-blomman, fig. 3, har 5-talig krona men blott 3 ståndare. Denna bristande överensstämmelse står i sammanhang med kronans olikbladiga utbildning; dels äro de 5 flikarna olika stora, dels har kronröret på framsidan en liten utbuktning. (Denna avsöndrar och förvarar den för insekterna bestämda honungen.) Då härtill kommer, att pistillen är 3-talig, och att blott ett av dess tre rum utbildar ett ensamt frö, så blir blommans grundplan (det s. k. diagrammet) osymmetriskt (höger och vänsterhalvorna motsvara ej varandra). Blomfodret är blott en liten kant överst på fruktämnet, fig. 4, men vid fruktmognaden utväxa därifrån en krets fjäderlika strålar, fig. 5, och frukten blir alltså en sväv- eller flygfrukt, lik den hos Compositæ (nr 1).

Valeriana-arterna, som även benämnas vändelört, vänört, vänna, velamsrot m. m., äro officinella eller läkeväxter och upptagna i farmakopén (officinalis är det gamla artnamnet på en mängd apoteksväxter). Såsom drog samlas jordstammen med rötterna antingen tidigt om våren eller på senhösten och torkas skyndsamt i skugga, sedan den rengjorts utan att vätas. Bästa drogen fås på torr lokal. Som pulver, tinktur eller extrakt är den ett milt verksamt medel att stärka nervsystemet vid nervösa och hysteriska åkommor (jfr det finska namnet, av virma, kramp eller fallandesot).