Hem

Gulmåra (Galium verum) Ört, Medicinalväxt, Magisk växt

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 491804, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: elmiss
är en sorts Ört , Medicinalväxt och Magisk växt

Gulmåra är en flerårig ört.

Alias: galium verum l, gulmåra, gulmåra (galium verum), jungfru marie sänghalm och trätogräs

normal

N. Guldmaure. F. Kelta-matara.
Skild från vitmåran genom trådsmala blad, 8 till 12 i krets, och gula (från vitgula till orangegula) blommor i ännu rikare och tätare ställning. Dess ståndorter äro något torrare och varmare än vitmårans, så att den från ängsbackarna följer vägkanter och dikesväggar och uppstiger på kullar, berg och stenrös. - Efter mittan av juli, och således fri för slåttern, utvecklar den de svällande, lysande och angenämt doftande blomställningarna under flera veckors tid. I förhållande till stjälk och blad har ingen nordisk växt en så yppig och överdådig blomskrud. Också har gulmåran erhållit folknamnet Jungfru Marie sänghalm, emedan den blommande örten är särdeles mjuk och yvig samt välluktande, vilket förklarar, varför den katolska tron velat därmed bädda den heliga jungfruns säng. - Vanligen blommar arten mera tillfälligt och i svagare exemplar under eftersommaren och hösten. Dess utbredning mot norr är mindre vidsträckt än föregåendes. Den är ett gott färggräs; blomställningen färgar alunbetat ylle och siden gult, jordstammen färgar rött.


normal

Gulmårans magiska gåva till Dig

Dämpar inflammationer och är både sammandragande och helande.
Används invärtes som kramplösande medel, och är urindrivande.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.