Hem

Humle (Humulus lupulus) Humulus, Magisk växt, Medicinalväxt, Ört

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 491830, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
är en sorts Humulus , Magisk växt , Medicinalväxt och Ört

Humle är en flerårig slingrande, klättrande ört som anses hjälpa vid sömnproblem och oro.

Alias: humle, humle (humulus lupulus) och vildhumla

normal

N. Humle. F. Humala.
Humlen är en slingerväxt (jfr nr 66 och nr 105) och uppnår betydlig höjd, ända till 5 m. Dess stjälk är tätt besatt av små ankarformiga hakar, varmed den bättre håller sig fast vid stödet. Arten är vild i n. Europa och Asien, i Sverige upp till Jämtland och Västerbotten, i Norge till Trondhjemsfjorden, samt även i s. Finland, och träffas i fuktiga lundar, bland busksnår, vid murar o. s. v. men överallt sällsynt. Den är även en kulturväxt av stor ekonomisk betydelse, emedan den odlas för öltillverkningens skull, och förr, då tionde erlades av humle, och öl måste levereras till kronan, var den i Sverige påbjuden till odling. Varje hemman skulle hava en humlegård, och varje sådan hålla tuhundra stänger, så stadgade 1734 års lag. Numera är humleodling en sällsynthet i Skandinavien. Dess huvudområde är Bayern och Böhmen, och den storartade humlemarknadens medelpunkt är Nürnberg. De svenska bryggerierna taga sitt humleförråd från Tyskland.

Humlens han- och honblomställning äro mera olika än brännässlans; den förra är en gles vippa, den senare ett rundat ax, som vid fruktmognaden blir kottelikt genom skärmbladens starka tillväxt. Inom varje sådant skärmblad eller kottefjäll sitta 2 blommor med var sitt eget småfjäll och en bägarlik kalk, fig. 5 (dessa två blommor bilda liksom hos linnean ett tvåsidigt knippe, vars toppblomma saknas; småfjällen äro biblad till denna toppblommas likaledes felslagna förblad). Frukten är en liten rund, något hoptryckt nöt, omsluten av kalken, fig. 7, och sammanhängande med kottefjället, som tjänar den till spridningsorgan med vindens hjälp. På både kalken och kottefjället sitta små gula körtlar av lupulin, ett bittert harts, som är det ämne, varmed man ger ölet smak och ökar dess hållbarhet. Fruktställningarna, vanligen kallade humleknopp, skördas dock bäst före fruktens fulla mognad (skördetiden infaller i aug. eller sept.). Här i norden använde man sannolikt ursprungligen den vilda växten, men från 1400-talets mitt påbjöds i lag dess odling. Av odlad humle finns det nu ett stort antal olika sorter.


normal

Humlens magiska gåva till Dig

Läggs under kudden mot sömnproblem, och hjälper mot jobbiga övergångar i livet.
Skotten kan användas som grönsaker, och bladen kan tillsättas i soppor eller användas som brunt färgningsmedel.
Förbättrar matsmältningen och främjar aptiten.
Motverkar nervspänningar och är antiseptiska och rogivande.

Undviks vid depressioner då den har en nervlugnande verkan!

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.