Hem

Blodtopp Ört Medicinalväxt, Ört

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 491355, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Medicinalväxt och Ört

Blodtopp är en flerårig ört som kan bli upp till åtta decimeter hög och som har upprätt stjälk och toppställda, mörkröda huvudlika blomax.

Alias: blodtopp ört och sanguisorba officinalis l

normal

N. Blodtopp. F. Punaluppu.
Nära besläktad med föregående, som den även liknar till storlek och byggnad, ehuru bladen äro kala och blågröna och blommorna blodröda i kort, rundat ax. Till blomman är denna ar avvikande däruti, att hyllet är en färgad, 4-bladig kalk (vars blad till ställningen motsvara blomfodret hos de närstående släktena), ståndarna endast 4, och pistillens märke 2-delat, långt hårigt, pensellikt. Skenfrukten är torr och hård och ej försedd med spridningsmedel, så vida man ej dit kan räkna de 4 smala hinnkanterna i dess hörn, emedan de bidraga till skenfruktens kringförande med vinden.

En ganska sällsynt växt i Skandinavien, i Sverige ursprungligt vild blott på Gottland, där den finnes på ängar i öns östtra del, i Norge däremot mera utbredd, nämligen flerestädes vid kusten runt landets sydligaste del upp till hardangerfjorden. -- Blodtoppen var fordom en apoteksväxt (officinalis) och kallades även pimpinell, pimpernell eller bibernell, på apotekslatin Pimpinella italica.