Hem

Smultronväxt (Fragaria vesca) Magisk växt, Medicinalväxt

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 495528, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: elmiss
är en sorts Magisk växt och Medicinalväxt

smultronblad har tidigare rekommenderats, bl.a. av Linné, mot gikt och njurgrus. Växten anses inom folkmedicinen ha god verkan vid diarré.

Alias: backsmultron, fragaria viridis duch, jordbär, rödbär, smultron, smultron (fragaria vesca), smultronväxt, smultronväxt (fragaria vesca), snuggbär och snytterbär

normal

Till hela sin organisation stå Fragaria-arterna mycket nära fingerörterna (särskilt de reviga, t. ex. nr 298). Så t. ex. finnes här en snett upprät jordstam, vars övre del genom sin tillväxt så småningom höjer sig över marken, beklädd med hinnaktiga lågblad och stipelrester och alstrande dels korta, uppräta bladskott (rosetter) och blommställningar, dels långa, nedliggande revor (stoloner) eller vandringsskott, fig. 3. Vidare är blomman till både bladdelar och stamdel (blomaxeln) alldeles lik Potentillas (frånsett kronbladens vita färg). Men pistillfästet, som vid frukternas mognad är torrt hos Potentilla, blir hos Fragaria starkt uppsvällt och till sina egenskaper bärlikt, det s. k. smultronet, som alltså är en skenfrukt. På dess yta sitta de egentliga frukterna eller smånötterna, fig. 2 och 5, och det är för deras spridning, som skenfrukten erhåller sådana egenskaper, att djur och människor förtära den. Smånötterna spridas alltså endozoiskt (se nr 295).

De här ifråganvarande arterna finnas på torra ställen, såsom backar, vägkanter, renar, stenrös -- den vanliga smultronörten dessutom ymnigt på skogsröjningar eller fällor. De sprida sig inom kort över stora ytor förmedels sina revor och bilda de allbekanta smultronställena. -- Fragaria vesca finnes över hela norden, viridis däremot blott i Göta- och Svealand, i s.-ö. Norges lågland samt på Åland. Den senare arten har större kronblad och även större foderblad, som äro tryckta intill smultronet; dess skenfrukt, fig. 4, är likaledes större än hos vesca, hårt fastsittande, blekare rödaktig, samt av sötare men också mindre frisk och aromatisk smak än vanliga smultron. -- Allmänna svenska namn äro för Frag. vesca: jordbär, på Gottland rödbär, i Norrland snytterbär och snuggbär, samt för Frag. viridis hättebär, hattbär, nejkon och vilda jordgubbar.


normal

Smultronväxtens magiska gåva till Dig

Eftersom växtplatsen är i skogsområden, förknippas den med féer och småknytt.
Bladen används i matlagningen, efter att de har gnidits kraftigt för att ge smak.
Avkok på bladen kan användas som ett sammandragande ansiktsvatten på fet hud.
Roten används i vätskedrivande syfte, och saften är ett naturligt reningsmedel för tänderna.
Gör en brygd och drick för att motverka diarré, nervproblem, tarmproblem, urinvägsinfektion och blodbrist, samt för att rensa njurarna.

Bladen bör torkas ordentligt eftersom det uppstår ett gift under vissningsprocessen, men det försvinner så snart bladen är helt torra!

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.