Hem

Fingerborgsblomma (Digitalis purpurea) Scrophulariaceae, Magisk växt, Ört, Medicinalväxt

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 159318, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: elmiss
är en sorts Scrophulariaceae , Magisk växt , Ört och Medicinalväxt

Medicinalväxt som traditionellt används som hjärtmedicin. Extremt giftig!!

Alias: fingerborgsblomma och fingerborgsblomma (digitalis purpurea)

normal

Fingerborgsblommans magiska gåva till Dig

Bild av fingerborgsblomma
Bild av fingerborgsblomma.

Stöt bladen i en mortel och bär pulvret i en ask för att främja sexualitet, kärlek och erotik.
Detta är en dödlig växt som kan ge hjärtstillestånd, och är således livsfarlig att experimentera med då den verksamma substansen Digoxin bromsar aktiviteten i hjärtat och ger i terapeutiska doser en önskad effekt på patienter med hjärtflimmer och snabb rytm.
En kombination med andra naturläkemedel, till exempel Johannesört, ökar Digoxinets potential och kan ge förödande effekter.
Beröring med naken hud kan orsaka illamående, huvudvärk och utslag.

Får ej ätas eller drickas – giftig!

Används inte utan läkarordination.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

"...i Trägårdar är den tämmeligen allmän för sin wackra röda blommor, som af Bi och Humlor flitigt besökas. Annars är wäxten giftig, och farlig...
...Färska bladen något krossade och twå gånger om dagen ömsade, läggas ofta med förmån på hårda knutor i Brösten, i synnerhet straxt de märkas, äfwen så på hårda knutor på halsen eller KroppBarn."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)