Hem

Akleja Medicinalväxt

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 139383, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Medicinalväxt

Aklejan är antiseptisk och kan användas för att rena sår. Den innehåller dock blåsyra och är giftig för invärtes bruk.

Alias: akleja och aquilegia vulgaris

normal

N. Akeleie. F. Akileja.
Som vild träffas denna art sällsynt hos oss (i s. Finland, s. och mell. Sverige upp till Dalarne, s. och mell. Norge upp till Trondhjem). Den förekommer ymnigt blott kring gamla gårdar och kloster, i parker o. s. v. och har utan allt tvivel förvildat sig, enär den av ålder varit en omtyckt trädgårdsväxt och lätt självsår sig med stora massor av frön. Arten finnes f. ö. i nästan hela Europa samt i Kaukasien och Sibirien.

Liksom hos Trollius äro hyllets båda kretsar av ungefär samma färg (mörkblå, sällan ljusröda eller vita), men däremot skiljaktiga till formen, så att man är berättigad att anse de 5 yttre för foderblad, de 5 inre för kronblad. De senare hava var sitt nektarium i form av en lång sporre med krökt spets, fig. 5. I blomman märkes vidare, att de innersta ståndarna äro ombildade till tunna fjäll (staminodier), fig. 3, som skyddande omsluta de späda fruktanlagen. Aklejans blomma ger blott 5 småfrukter (fröhus), som sitta i en enkel krets. - Örten igenkännes dessutom på sina dubbelt 3-fingrade rosettblad.