Hem

Hampa Psykoaktiv substans, Växt, Cannabaceae

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 505309, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Psykoaktiv substans , Växt och Cannabaceae

Hampa härstammar troligen från Indien. Stjälken, som först är märgfylld och sedan ihålig, har i sin yttre del 1-3 m långa och sega bastfibrer.

Alias: hampa

normal

NAMN:
Hampa kommer från det anglosaxiska ordet henep.

HISTORIA:
Hampan odlades troligen först i Kina för omkring 5000 år sedan.
Fördes till Europa1500-talet.

FÖREKOMST:
Är inhemsk i Centralasien och Indien.
Odlas nu allmänt i varma delar av världen. I fjärran Östern, Indien och Mexiko.

UTSEENDE:
Ettårig ört med upprätt, hårig stjälk och handflikiga, långskaftade blad med sågad kant.
Frukten är en glänsande, grågrön nöt.

ANVÄNDNING:
Odlas för den starka fibern, den torkade oljan och för de narkotiska egenskapernas.
Man framsställer hasch, cannabis, bhang och marijuana för dess hallucinogena verkningar.

MEDICINSK ANVÄNDNING:
Är lugnande, bedövande och antispasmodiska verkningar.
Används mot sömnlöshet, depression, neuralgi, migrän, astma och lokalt bedövningsmedel inom tandvården.

VERKSAMMA ÄMNEN:
Tetrahydrocannabinol, cannabinol och cannabidiol.