Hem

Växtfamilj

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 148670, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar

En familj av växtsläkten.

Alias: familj och växtfamilj

Nymphaeaceae, Näckrosväxt
Växtfamilj
Växter som växer i eller under vattnet, ex näckrosor
Korgblommiga växter (Asteraceae / Compositae)
Växtfamilj
Växtfamiljen Korgblommiga växter. Innehåller bl a maskrosor, malörter, solrosor....
Rosaceae, Rosväxt
Växtfamilj
Växtfamiljen Rosaceae
Liliaceae, Liljeväxt
Ört, Växtfamilj
Liljeväxter, Fleråriga örter, med lök. Stjälk upprätt, med strödda eller kransställda blad...
Potatisväxt (Solanaceae)
Ört, Växtfamilj
Växtfamilj innehållandes bland annat potatis, spikklubbor, belladonnor mm.
Convallariaceae
Växtfamilj
Flerårig ört. Familjen har 24 släkten och omkring 200 arter.
Pinaceae
Växtfamilj
Vintergröna barrträd, eller sällan med barr som fälls om hösten (Larix).
Polygonaceae
Växtfamilj
Några av arterna i familjen odlas som nyttoväxter, till exempel rabarber.
Aquifoliaceae
Växtfamilj
Familjen har fyra släkten och drygt fyrahundra arter. I Sverige förekommer bara släktet järnekar (Ilex) med arten järnek (I. aquifolium).
Cannabaceae
Växtfamilj
Familjen har två släkten, humlen (Humulus) och hampor (Cannabis), som i Sverige representeras av de två arterna humle (Humulus lupulus) och hampa (Cannabis sativa).
Crassulaceae, Fetbladsväxter
Växtfamilj
De flesta representanterna för familjen har utpräglat köttiga blad i vilka vatten upplagras och de klarar genom denna anpassning långa perioder av torka.
Orchidaceae, Orkidé
Växtfamilj
Orchidaceae är den största familjen växter på vår jord och omfattar tusentals arter.
Iridaceae, Irisväxter
Växtfamilj
Fleråriga örter med löklik stamknöl eller krypande jordstam, ex. svärdslijor.
Rutaceae, vinruteväxter
Växtfamilj
Gräs (Poaceae - gramineae)
Växtfamilj, Ört
Ett- eller vanligen fleråriga örter. Strå runt eller sällan plattat, med förtjockade leder.
Oleaceae
Växtfamilj
Lövfällande träd eller buskar, sam- eller tvåbyggare.
Lamiaceae - Labiatae
Växtfamilj
Ett- eller fleråriga, ofta aromatiskt doftande örter eller halvbuskar.
Caprifoliaceae
Växtfamilj
Upprätta eller klängande buskar, eller sällan krypande ris.
Amaryllidaceae
Växtfamilj
Fleråriga, kala lökväxter.
Salicaceae
Växtfamilj
Växtfamiljen för bla Asp
Apocynaceae
Växtfamilj
Växtfamilj Apocynaceae med vintergröna som medlem
Scrophulariaceae
Växtfamilj
Familjen har 222 släkten och nästan 4500 arter. I Sverige finns 18 släkten och 68 arter.
Papaveraceae
Växtfamilj
Ett- till fleråriga växter med klar eller färgad mjölksaft.
Araceae
Växtfamilj
Växtfamiljen Araceae med Munkhätta och Kalmus
Araliaceae
Växtfamilj
Växtfamiljen Araliaceae med murgröna tillhörande
Betulaceae
Växtfamilj
Familjen hasselväxter (Corylaceae) är närstående och förs ibland till björkväxterna.
Urticaceae
Växtfamilj
Brännäslans växtfamilj
Violaceae
Växtfamilj
Familjen har 23 släkten och över 800 arter. I Sverige finns bara släktet violer (Viola) med 20 arter.
Boraginaceae
Växtfamilj
Växtfamiljen Borginaceae med bla gurkört.
Apiaceae / Umbelliferae
Växtfamilj
Familjen har 418 släkten och 3100 arter. I Sverige finns 40 släkten och omkring 50 arter. Den vanligaste arten är hundkäx.
Valerianaceae
Växtfamilj
en Växtfamilj
Verbenaceae
Växtfamilj
En växtfamilj
Brassicaceae / Cruciferae
Växtfamilj
växtfamilj med bla Lomme, Rättika och pepparrot.
Cupressaceae
Växtfamilj
Vintergröna barrväxter, träd eller buskar.
Cucurbitaceae
Växtfamilj
Växtfamilj med pumpa och hundrova tillhörande.
Equisetaceae
Växtfamilj
Växtfamiljen som åkerfräken tillhör
Leguminosae / Fabaceae
Växtfamilj
Växtfamilj dit lakritsroten hör.
Primulaceae
Växtfamilj
Växtfamiljen som gullviva tillhör
Malvaceae
Växtfamilj
Växtfamiljen Malvaceae
Grossulariaceae
Växtfamilj
Familjen har 23 släkten och 340 arter. I Sverige finns bara släktet ripsar (Ribes), med välkända arter som krusbär (R. uva-crispa), måbär (R. alpinum) och svarta vinbär (R. nigrum).
Ranunculaceae
Växtfamilj
Växtfamiljen som Stormhatt och blåsippa tillhör.
Geraniaceae
Växtfamilj
Familjen har 14 släkten och över 700 arter.
Onagraceae
Växtfamilj
Familjen har 24 släkten och omkring 700 arter.
Musaceae
Växtfamilj
Växtfamilj dit bananplantan hör.
Ericaceae
Växtfamilj
Familjen har omkring 100 släkten och 3400 arter.
Corylaceae
Växtfamilj
Lövfällande träd eller buskar.
Cistaceae
Växtfamilj
Solvändeväxterna är en liten familj med sju släkten och knappt 200 arter.
Fagaceae
Växtfamilj
Familjen har sju släkten med över 1000 arter.I Sverige finns två släkten, bokar (Fagus) och ekar (Quercus). Till familjen hör också äkta kastanj (Castanea sativa).
Balsaminaceae
Växtfamilj
Familjen har två släkten och 850 arter, de flesta förekommande i tropikerna.
Tiliaceae
Växtfamilj
Växtfamilj med Lind
Hyacinthaceae
Växtfamilj
Familjen har 67 släkten och omkring 900 arter. I Sverige finns sex släkten.
Gentianaceae
Växtfamilj
Familjen har ett sjuttiotal släkten och över 1000 arter. I Sverige finns endast tre släkten.
Asclepiadaceae
Växtfamilj
Hippocastanaceae
Växtfamilj
I Sverige finns bara släktet hästkastanjer (Aesculus) med den odlade arten hästkastanj (A. hippocastanum).
Brassicaceae - Cruciferae
Växtfamilj
Familjen har omkring 400 släkten och 3000 arter.
Amplideae
Växtfamilj
Växtfamilj som innefattar vissa träd och klängande buskar t.ex, vinranka.
Aristolochiaceae
Växtfamilj
Växtfamilj som blan annat innehar hålrot och Hasselört
Caryophyllaceae
Växtfamilj
Amaranthaceae
Växtfamilj
Familjen har ett sjuttiotal släkten och över 700 arter.
Brunalger (Fucaceae)
Växtfamilj
En stor grupp av flercelliga alger som ytligt sett liknar växter, men som varken är nära släkt med växter eller djur, och alltså i den biologiska systematiken räknas till protisterna.