Hem

Samskara

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 690841, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar

Hjulet av återfödelse och död - inom buddhism handlingsimpulser

Alias: livshjul och samskara

normal

Handlingsimpulser hör samman med karma. Hit hör alla viljeakter och avsikter. Det tänkande sinnet leds mot handlingar som kan vara goda, dåliga eller neutrala.

Även aktiva tillstånd som glädje, ilska eller hat hör till samskara. Alla handlingsimpulser som är avsiktliga (cetana) skapar karma, enl. buddhismen finns 58 s.k. dharmas.