Hem

Chakra-anatomi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 569869, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: ronny

Chakra-anatomi

Alias: chakra-anatomi

normal

Chakra-anatomi

Chakra 1
Karaktär
Grupp och stamkraft. Allt är ett.
Organ
Bindväv, basen av ryggraden, ben, fötter, ändtarm, immunsystemet.
Psykiska faktorer
Familjens och gruppens fysiska säkerhet och trygghet. Förmåga att klara livsuppehället. Förmåga att försvara sig. Hemkänsla. Social lag och ordning.
Fysiska problem
Kroniska ländryggsbesvär. Ischias. Åderbråck. Ändtarmscancer. Deppression. Imunsjukdommar.

Chakra 2
Karaktär
Individuella relationer. Hedra varandra.
Organ
Könsorgan, tjocktarm, nedre ryggkotor, bäckenet, blindtarm, blåsa, höfter.
Psykiska faktorer
Skuld och skuldkänslor. Pengar och sex. Makt och kontroll. Kreativitet. Moral och ärlighet i relationer.
Fysiska problem
Kroniska ländryggsbesvär. Ischias. Gynekologiska problem. Smärta i bäcken och ländrygg. Potensstörningar. Urinvägsbesvär.

Chakra 3
Karaktär
Den personliga maktens och kraftens chakra. Hedra dig själv.
Organ
Buk, magsäck, tunntarmar, lever, gallblåsa, njurar, bukspottkörtel, binjurar, mjälte, mellersta delen av ryggraden.
Psykiska faktorer
Tillit. Rädsla. Självkänsla. Självförtroende. Självaktning. Omsorg om oss själva och andra. Ansvarskänsla. Personlig heder.
Fysiska problem
Ledbesvär. Gastrit och magsår. Tarmbesvär. Diabetes. Matsmältningsbesvär, kroniska eller akuta. Anorexi eller bulimi. Nedsatt leverfunktion. Hepatit. Binjuresjukdomar.

Chakra 4
Karaktär
Länk mellan kropp och ande. Kärlek är gudomlig kraft.
Organ
Hjärta och kärlsystem, lungor, skuldror och armar, bröstkorg/bröst, diafragma, thymus.
Psykiska faktorer
Kärlek och hat. Agg och bitterhet. Sorg och vrede. Självupptagenhet. Ensamhet och samhörighet. Förlåtelse och medkänsla. Hopp och förtröstan.
Fysiska problem
Hjärtsvikt. Hjärtinfarkt. Klaffel. Hjärtförstoring. Astma/allergi. Lungcancer. Lunginflammation. Besvär i övre delen av ryggen och skuldrorna. Bröstcancer.

Chakra 5
Karaktär
Lägga vår vilja i Guds händer. Överlämna dig åt Gud.
Organ
Hals, sköldkörtel, luftstrupe, nackkotor, mun, tänder och tandkött, matstrupe, bisköldkörtlar, hypotalamus.
Psykiska faktorer
Val och vilja. Självförverkligande. Personliga drömmar. Kreativitet. Beroende. Dömande och kritik. Tro och kunskap. Förmåga att fatta beslut.
Fysiska problem
Heshet. Kroniskt halsont. Munsår. Tandköttsbesvär. Käkledsbesvär. Skolios. Stämbandsinflammation. Svullna körtlar. Sköldkörtelåkommor.

Chakra 6
Karaktär
Det andliga centrum i vilket samspelet mellan förnuft och psyke kan leda till intuitiv insikt.
Organ
Hjärna, nervsystem, ögon, öron, näsa, tallkottkörtel, hypofys.
Psykiska faktorer
Självrannsakan. Sanning. Intellektuell förmåga. Känslor av otillräcklighet. Öppenhet inför andra människors idéer. Förmåga att lära sig av erfarenheten. Känslans intelligens.
Fysiska problem
Hjärntumör. Slaganfall. Neurologiska störningar. Blindhet. Dövhet. Generella ryggbesvär. Inlärningssvårigheter. Epilepsi.

Chakra 7
Karaktär
Förbindelsen till vår andliga sida. Lev i nuet.
Organ
Muskulatur, skellett, hud.
Psykiska faktorer
Livsmod. Värderingar. Etik. Mod. Medmänsklighet. Osjälviskhet. Förmågan att se de övergripande mönstren. Tro och inspiration. Andlighet och hängivenhet.
Fysiska problem
Energistörningar. Själanöd. Kronisk trötthet utan kroppslig orsak. Överkänslighet för ljus, ljud och andra miljöfaktorer.