Hem

Feng Shui Esoterisk energi, Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 33370, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
är en sorts Esoterisk energi , Lära , Upplevbart , Trobart och Praktiserbart

Feng Shui är att arbeta med energier i sitt hem. Att möblera på rätt sätt och inte ha för mycket bråte i garderoben kan göra underverk.

Alias: feng shui

normal

Feng Shui går ut på att skapa balans mellan ying och yang samt mellan de fem elementen.

normal

Feng Shui är en ca 4000 år gammal kinesisk inredningsmetod. Feng Shui betyder vind och vatten och representerar himmel och jord.
Genom att få balansenergierna i hemmet skall man kunna uppnå, välstånd och god hälsa.
Man tar då bland annat hjälp av de fem elementen, de åtta väderstrecken, yin och yang.

normal

Ett bra som kan hjälpa är att tänka på Fågeln Fenix, Draken, Tigern och sköldpaddan när du möblerar ditt rum. Själv är du ormen och står i mitten, framför dig har du Fågeln Fenix och där vill du ha stort utrymme och något att titta på tex en TV, på vänster sida har du Draken där du gjärna vill ha något högt föremål gjärna över ögonhöjd enligt Feng Shui, på höger sida har du Tigern, där vill du ha något lågt, ett lågt litet bord tex. Bakom dig vill du känna dig trygg, och behöver då skäldpaddans starka skal, så en vägg är bra.
Jag rekomenderar starkt boken Din Personliga FENG SHUI av Lam Kam Chuen.

normal

Vad är Feng Shui?

Feng Shui är en mer än 3000 år gammal österländsk lära som studerar hur energierna strömmar kring oss och hur vi kan dra nytta av det. Man utgår mycket från väderstrecken och de fem olika elementen (eld, jord, metall, vatten och trä). Grunden går ut på att ha sin omgivning i harmoni med naturen och att inte störa dess balans. Ett rörigt hem kan tex symbolisera hur vi hanterar livet i stort, hur vi sopa saker och ting under mattan är ett typiskt exempel. Många av oss sparar på saker som vi egentligen inte behöver för att skapa en viss trygghet. I själva verket gör det mer skada än nytta och saktar ner flödet i livet.
Källaren symboliserar vårt undermedvetna medan vinden står för våra framtidsutsikter. När vi bär ner gammalt skrot i källaren gräver man enligt Feng Shui ner dom i sitt undermedvetna, och om du gömmer dom på vinden sabbar du istället dina framtidsutsikter. Saker som vi inte använder oss av eller tycker om stjäl energi från oss, trots att vi själva inte är medvetna om det.

Elementens kretslopp

Inom Feng Shui finns det två olika kretslopp, den kreaktiva (skapande) och den destruktiva (hämmade). Dessa kretslopp använder man sig av för att förstå obalanser i energiflödet och man utgår från de fem elementen.

Det kreativa (skapande)kretsloppet är när ett element främjar ett annat. Tex vatten stöder trä, trä stöder eld, eld stöder jord, jord stöder metall, och metall stöder i sin tur vattnet.
Det destruktiva (hämmade) kretsloppet är när ett element verkar mot ett annat. Trä äter upp jorden, jorden dricker upp vattnet, vattnet släcker elden, elden smälter metallen och metallen skär trä.

När vi förstår hur de fem elementen påverkar varandra, kan vi lättare skapa balans och harmoni i vår omgivning.

Vädersträckens betydelse

De olika elementen står också för olika betydelser, liksom vädersträcken. Här nedan följer en snabbförklaring på detta, men kom ihåg att Feng Shui ska fungera som en inspirationskälla och inte en sträng regelbok :)

Sydväst (jord) står för kärlek. Färgerna är beige och gul. (här ska man tänka på att ha två av varje om man vill skapa en stabil relation. dvs två ljus, två prydnadssaker osv)
Söder (eld) står för framgång och berömmelse. Färgen är röd.
Sydost (trä) är pengahörnan och dess färg är grön.
Öster står för hälsa och familjerelationer. Färger: grönt och brunt.
Nordost (jord) styr studier och inre kunskap, färg: beige.
Norr (vatten) styr karriären eller livsvägen. Färger: Svart och blått.
Nordväst (metall) står för hjälpare och rådgivare. Färgerna är vit, silver och guld.
Väster (metall) står för barn och kreativitet. Färgerna är även här vit, silver och guld.

Det sägs också att elefanter och hästar i huset ska bringa lycka, att vindspel fångar upp negativa energier, att det är viktigt att fälla ner toalettlocken och att två speglar aldrig får stå mitt emot varandra (och oändligt mycket mer).
Feng Shui är egentligen en hel vetenskap som inte bara innefattar hur man ska möblera i huset och trädgården enligt de fem elementen, väderstrecken eller olika kraftdjur, utan också yin och yang, chi, pa qua och enligt vissa - en hel religion och livsstil.

normal

Feng Shui - läror och skolor

DE OLIKA LÄRORNA

Det finns många skolor inom Feng Shui och listan kan bli lång. Man kan inte bara ta ut vissa delar av helhetsfilosofin och kalla det Feng Shui. Alla skolor är viktiga eftersom de berör olika nivåer av energi omkring oss. De står i förbindelse med varandra och borde integreras istället för att separeras.

En Feng Shui analys som görs med bara en skola är begränsad och kan inte lösa alla problem. Här är några exempel på de mest viktigaste skolorna.

Formskolan lägger stor vikt på landskapet runt en byggnad eller stad.
Vattendrag är särskilt viktiga och det finns speciella formler för hur vattnet skall flyta i förhållande till en byggnad. Man letar också efter de fem himmelska djuren för att få så bra Feng Shui som möjligt.
Nu är det så att man inte letar efter mytiska djur som inte finns. De är bara en beskrivning på en idealisk miljö. En sköldpadda representerar ett högt berg t. ex. bakom ett hus för stabilitet och skydd från de nordliga vindarna.
Här ingår också Water Dragon Formulas. Formskolan ingår i Klassisk Feng Shui.

Kompasskolorna
Flying Star baseras på väderstrecken, där varje riktning har sin Chi, element, färg, frekvens och symbol. Genom att noggrant analysera dessa energier kan man få reda på var man skall sova, arbeta osv.
Flying Star skolan har specialiserat sig på detta. Man använder husets byggnadsår för, att förenklat sagt, göra ett horoskop för att på så sätt lokalisera både negativ och positiv Chi.

Det är en av de mest komplexa skolorna och som bäst löser alla problem som kan uppstå i en byggnad. Denna skola
skall kompleteras med Formskolan. Flying Star ingår i Klassisk Feng Shui.

Ba Zhai eller Ming Kwa också känt som Öst Hus/Väst Hus. Den läran använder något förenklad Ba Gua och Lo Shu för att avgöra de 8 riktningarna för varje persons liv och baseras på födelsedata.

Tiden tas inte alls med. Varje grupp har specifika riktningar som bringar tur. Man lägger vikt på var dörrarna finns och utgår därifrån för en konsultation. Enligt denna lära har man 4 positiva och 4 negativa riktningar. Det innebär att halva bostaden bara kan användas till toaletter, garderober och badrum. Öst Hus/Väst Hus läran är en förenkling av Flying Star skolan.

New Age tekniker
Black Hat Sect utvecklades i Amerika av Thomas Lin Yun, en Tibetansk munk för ca 20 år sen. Lin Yun skapade denna förenklade version av Feng Shui med en blandning av tibetansk buddhism och taoism. Han tog den senare versionen av Ba Gua och skapade de 8 livsaspekterna. Denna tolkning av Feng Shui fick snabbt fotfäste och tilltalade den västerländska smaken. Koncepten var lätta att förstå, hade en andlig vinkling och inga riktiga studier behövdes för att kunna använda det praktiskt. Lo Pan samt de 5 elementen används inte och alla byggnader är orienterade mot Norr. Detta system är inte
erkänt som giltig eller pålitlig Feng Shui utan anses snarare vara en New Age utövning.

De 8 Livsaspekterna är enligt BHS:
Sydöst - Pengar
Söder - Framgång och Erkännande
Sydväst - Äktenskap och Relationer
Öst - Hälsa och Familj
Väst - Barn, Kreativitet och Glädje
Nordöst - Studier och Inre kunskap
Norr - Karriär och Livsväg
Nordväst - Mentorer och Hjälpsamma människor

Utövningar som används i samband med Feng Shui är: Intuitiv feng shui, slagrutekonst, space clearing, rensa i röran, Four Pillars of Destiny (kinesisk astrologi), Nine Stars Ki (japansk astrologi), skapa en helig plats, Zi Wei Dou Shu (kinesisk astrologi). Dessa utövningar förknippas ofta med Feng Shui vilket är ett missförstånd.
Alla dessa är acceptabla saker att använda i anslutning till Feng Shui om du så önskar, men förväxla dem inte med Feng Shui.

normal

Falska påståenden om Feng Shui

Det finns mycket hörsägen och missförstånd när det gäller Feng Shui, som jag sagt tidigare. Vissa människor har rört ihop det med religion och bränna rökelse. Andra missförstånd är t.ex. vindspel som skall hängas upp för lycka eller ett akvarium i Norr för att skapa rikedom.
Samma sak gäller placeringar av speglar och kristaller.

Ett annat begrepp, som ofta förekommer i bland annat tidningar, är att du kan använda ditt födelsedatum för att få fram dina bästa riktningar, de bästa husen, den bästa partnern osv.
Dessa exempel är inte den sanna Feng Shui läran.

Exempel på felaktiga påståenden som finns i en del böcker och tidskrifter:
Häng upp en Ba Gua spegel utanför på huvudingången för att avleda Sha Chi.
Använd vindspel i hallar för att sakta ner snabbrörlig Chi.
Stimulera ditt rum eller hemmet med kristaller vilka hjälper till att aktivera relationer och äktenskap i SV, kunskap och utbildning i NO.
Häng upp bambuflöjter vid takbjälkar för att neutralisera nertryckande negativ Chi.
Placera en fontän eller akvarium i SO eller Sydöstra hörnet av ett rum för att aktivera Rikedom.
Använd pioner för att attrahera Romans och Äktenskapslycka.
Ihåliga vindspel i metall används för att attrahera lycka medan solida används för att trycka ner negativ energi.
Använd åtta guldfiskar och en svart fisk i akvarium. Den svarta fisken absorberar Sha Chi. Talet nio är väldigt lyckosamt tal.
Genom att placera vatten i norr bidrar du till att kyla ner hemmet.
Placera sängen så att huvudet pekar åt norr. Detta ger lugnare sömn.
Försök att alltid sitta eller sova i din Sheng Chi sektor.
Häng upp tre kinesiska mynt i ett rött snöre ovanför kassaapparaten för att få in mer pengar till företaget.
Utför gärna brännceremonier med rökelse för att få bort negativa energier och skapa en mer balanserad och harmonisk miljö med Feng Shui.
Köp alltid ett hus som stämmer överens med ditt Kua tal så att dina negativa riktningar hamnar i badrum, toalett och garderober.
Se alltid till att sängen står i en av dina positiva riktningar enligt ditt Kua tal.
Använd stearinljus i olika färger som representerar de olika riktningarna för att aktivera de olika livsaspekterna.
Sovrum får inte ha några som helst figurer av eller bilder på vattendjur. Då drunknar ens drömmar och man sover dåligt.
Köket anses vara ett rum som av naturen är fyllt av positiv energi så om köket hamnar i en dålig sektor enligt ditt Kua tal så kommer kökets positiva krafter att väga upp de dåliga och neutralisera dem.
Spisen bör stå så att dess baksida står i en av dina positiva riktningar enligt ditt Kua tal. Positiv energi kan på detta sätt strömma in i spisen via el-sladden och fylla maten med bra energi.