Hem

Ryolit Sten

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 475695, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: busan
är en sorts Sten

Integrerar de maskulina och de feminina principerna inom Dig.

Alias: ryolit

normal

Ryolitens magiska gåva till Dig

Integrerar de maskulina och de feminina principerna inom Dig.
Ökar Din självkänsla, självrespekt och förmågan till att ge och kunna ta emot kärlek.
Hjälper Dig att uttrycka Dig sanningsenligt, och direkt från hjärtat.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

Ryoliten är en vulkanisk bergart. Den är mattgul till gråaktig, bandad. Förekommer i hela världen.
Variatiner: Sferulitisk ryolit.