Hem

Falköga Kvarts

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 82877, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: Tride
är en sorts Kvarts

Den kan inspirera oss att flyga högt ovanför våra vardagliga bekymmer och se vårt liv som en helhet.

Alias: falköga, hawk's-eye och krokydolit

normal

Falkögat ser ovanifrån och hjälper dig till ett vidare prespektiv på det dagliga livet. Den sprider en fridfull helande stråle rakt in i kroppen och är en av de bästa stenar,när man arbetar med att förändra negativa mönster och nå personliga mål.

Falköga fungerar bra tillsammans med Tigeröga, de skapar tillsammans ett uttryck för himmelriket på jorden.

Falköga kan man använda på såväl baschakrat som tredje ögat.

normal

Falkögats magiska gåva till Dig

Ger Dig en överblick, skärper Din iakttagelseförmåga och håller tankarna klara.
Integrerar hjärnhalvorna och skänker Dig förmågan att tränga ned under tingens yta, och ökar Din intelligens så att Du kan välja Din framtid utifrån det som sker i nuet.
Inspirerar Dig till att se bortom vardagliga bekymmer, och istället se Ditt liv som en helhet, där det ena leder till det andra i en oändlig kedja av händelser och handlingar.
Är optimal om Du vill ändra på negativa mönster, då den sprider en helande stråle rakt in i kroppen, och gör att Du når Dina personliga mål.
Bearbetar ångest och förvirring.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

Ger dig kontakt med din egen inre vision