Hem

Tankekraft och livskvalitet Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 627016, v5 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Psykisk hälsa, Affirmationer, Visualisering, Stress, Avslappning och Tankens kraft
Publicerad år 1994
ISBN 91-7738-474-1
sidantal 196
Publicerad av Svenska Förlaget

Mentalt träningsprogram för den negative! Tankens kraft är lösningen - här lär du hur du utnyttjar den.

Alias: mindstore och tankekraft och livskvalitet

normal

MindStore innehåller just det mental träning brukar bestå av:

Avslappning, visualisering och hur man använder affirmationer. Det nya är att detta är ett mycket enkelt program att lära.

Skotten Jack Black som utarbetat MindStore, har i många år lärt ut metoden bland anställda i myndigheter och företag, bland idrottsmän och privatpersoner.Hemligheten bakom all framgång, glädje och lycka i livet är dina tankar - vad du än bestämmer dig för att tänka uppnår du också i livet.

Det låter ju enkelt att inrätta sitt liv efter Tankekraft! Tyvärr är den medvetna delen av vår hjärna, enligt Jack Black, som toppen av ett isberg. Den representerar bara 1/8 av hela hjärnan - det undermedvetna är under ytan och står för 7/8.

Vid födseln har vi redan 20.000 program inbyggda i hjärnan. Ett av dem hävdar att vi tillhör flocken och inte ska sticka ut. Vi lär oss också tidigt att inte avvika, att inte skilja ut oss från de andra. Det är rädslan för att mista tryggheten i flocken (umgänget)som bromsar.

För att våga måste många av oss träna på att tänka annorlunda. Träna på att visualisera framgång och mål. Träna genom affirmationer.
I sin bok Tankekraft och livskvalitet ges hela programmet för stresshantering och mental hälsa.

Du kan också ta programmet via kassettboken Mindstore, Harpercollins Publishers, ISBN 0722533012 (engelska)eller Mindstore for Personal Development, Harpercollins Publishers, ISBN 0722533012. Mer av Jack Black: You can´t Win, pocket, AK Press, ISBN 1902593022.