Hem

Johann Fust ( 1400 - 1466 ) Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 575131, v2 - Status: normal.
är Person
Start 1400
Slut 1466
plats Tyskland

Rik borgare som möjliggjorde Gutenbergs uppfinnande av en maskin som mekaniskt kunde mångfaldiga och framställa texter.

Alias: fust, fust johann, johann fust och john fust

normal

Johann Fust är delvis känd som en rik borgare bosatt i den tyska staden Mainz som lånade ut pengar till boktryckarkonstens fader Johann Gutenberg och där med möjliggjorde Gutenbergs uppfinnande av en maskin som mekaniskt kunde mångfaldiga och framställa texter.
Som många andra uppfinnare gick han miste om frukterna av sitt verk.
Faust stämde Gutenberg år 1455 för att återfå sina ej återgivna pengar. Hur denna process slutar är ej känt.
Man vet dock att från år 1457 så tryckte Faust böcker tillsammans med Peter Schöffer som tidigare arbetat för Gutenberg.